Людина і світ

18 березня
Тема. Засоби масової інформації.

Тема XI

Домашнє завдання. Опрацювати матеріал та дайте відповіді на запитання: 1. Чому ЗМІ називають "четвертою владою"? 2. Яке значення інформації у сучасному суспільстві? 3. Яка вхаємодія громадян та ЗМІ в процесі побудови громадянського суспільства? 

Тема. Нація. 

Тема XII

Домашнє завдання. Опрацювати матеріал та дайте відповіді на запитання: 1. Чим різняться "український народ" та "українська нація"? 2. Як ви розумієте вислів: " Народ, позбавлений минулого, не має майбутнього"? 3. Чому мову називають душею нації ? 4. Що виховує шанобливе ставлення до народу (нації)? 5. Які фактори дестабілізують суспільне життя?

25 брезня
Тема. Поняття полікультурності як добросусідства культур. Шляхи розв’язання міжнаціональних, міжконфесійних конфліктів.

Тема ХІІІ

Домашнє завдання. Опрацювати матеріал.

Тема. Україна і світ. Місце України в інтеграційних процесах в Європі та у світі.

Тема XIV

Домашнє завдання. Дайте письмову відповідь на питання: "Які основні моральні принципи проголошує релігія?" Висловте своє ставлення до цих принципів.

26 березня
Тема. Я - член сім’ї, громадянин держави, громадянин планети Земля.

Я

Домашнє завдання. Опрацювати матеріал.

Підсумкова контрольна робота

Підсумкова Людина і Світ I

Відповіді надіслати на roksolana.gedeon@gmail.com