Українська література


20 березня
Тема уроку: Розвиток української прози. ЇЇ новаторські особливості.
Загальна характеристика доробку О.Гончара - романтика. Творчий злет у 1960-ті роки. Його громадянська і життєва позиція, роль у духовному відродженні нації.
Домашнє завдання: опрацювати поданий матеріал(законспектувати), прочитати "За мить щастя"

Тема уроку: Краса і сила кохання як матеріал художнього осмислення у творах Олеся Гончара. Узагальнений образ миті життя, філософія миті щастя людини ("За мить щастя").
Домашнє завдання: законспектувати поданий матеріал, знати зміст твору, вміти аналізувати.

24 березня
Тема уроку: Новела-засторога "Залізний острів" з роману " Тронка" Олеся Гончара. Символіка танку юних віталика і Тоні на розпеченій палубі  затонулого крейсера (гуманістичні цінності під загрозою цивілізаційних процесів).
Домашнє завдання: законспектувати поданий матеріал, знати зміст твору, вміти аналізувати.

25 березня
Тема уроку: Григір Тютюнник. Життєвий та творчий шлях. Загальна характеристика прозових творів митця.
Домашнє завдання: ознайомитись з життєписом митця, законспектувати матеріал. Прочитати новелу "Три зозулі з поклоном".

27 березня
Тема: "Вічна" тема "Любовного трикутника" в новелі Григора Тютюнника "Три зозулі з поклоном". Образ любові як втілення високої християнської цінності, яка вивищує людину над прагматичною буденністю, очищає її душу. Зміщення часових площин як художній засіб. Роль художньої деталі в розкритті характеру, ідеї.
Домашнє завдання:- опрацювати поданий матеріал(законспектувати);
- прочитати твір за посиланням 
https://www.ukrlib.com.ua/styslo/printit.php?tid=3754;
- виконати вправу


Перегляд відео-уроку Олесь Гончар та Григір Тютюнник за посиланням  https://www.youtube.com/watch?v=KBOUptijjXg
Виконання тестових завдань  https://naurok.com.ua/test/lina-kostenko-694.html

Тема уроку: Контрольна робота №2 (контрольний класний твір)
Перелік тем для твору:
 1." Треба любити. Немає загадки таланту. Є вічна загадка любові"(за новелою Г.Тютюнника "Три зозулі з поклоном").
2. Скласти розповідь від імені героїв новели Григора Тютюнника "Три зозулі з поклоном" у формі листа
3."Оспівування першого юнацького кохання " (за новелою-засторогою О.Гончара "Залізний   острів")
( Контрольні та домашні роботи надсилати  nataliya2001@meta.ua).

2 квітня
Тема уроку: Валерій Шевчук. Життя і творчість митця. Особливості світобачення, громадська позиція. Зв'язок із давньою українською літературою.
Домашнє завдання: опрацювати матеріал (законспектувати), прочитати роман-баладу "Дім на горі" за посиланням 
https://www.ukrlib.com.ua/styslo/printit.php?tid=3932

Тема уроку: Композиція роману-балади "Дім на горі" (повість-преамбула і збірка новел "Голос трави").
Використання традиції європейської балади (сюжет кохання жінки і демонічної сили, трагізм). Розгалуженість сюжету.

Домашнє завдання: законспектувати паспорт твору, характеристика героїв.

3 березня
Тема уроку: Барокове поєднання високого(духовного) і низького (буденного): дім на горі як фортеця дужовності, душі, підніжжя гори як поле боротьби добра і зла, світла і темряви. Барокові притчеві мотиви і символи (самотність, роздвоєння людини, блудний син, дорога). Жіноче начало і чоловіче у творі. Притчевість образів, епізодів.

Домашнє завдання: опрацювати матеріап, перегляд фільму "Голос трави" за посиланням
https://www.youtube.com/watch?v=NpLWOLuZxj4

Тема уроку: Українська історична проза
Павло Загребнльний. Коротко про письменника. Загальна характеристика історичної прози.
Домашнє завдання: опрацювати матеріал, читати роман "Диво".

7 квітня 
Тема уроку: Історична основа й художній вимесл у романі "Диво". Софія Київська як історична  пам'ятка та художній символ.
Домашнє завдання: опрацювати матеріал(законспектувати), прочитати роман "Диво" 
https://www.ukrlib.com.ua/styslo/printit.php?tid=3292. Написати повідомлення про Ярослава Мудрого.

Тема уроку: Образ Сивоока (проблема творчого начала в людині, свободолюбства, людської гідності). Наскрізні проблеми: людина перед вибором, людина у процесі самопізнання та самоствердження, людина-творець у романі "Диво".
Домашня робота:- знати зміст роману, вміти аналізувати окремі епізоди;
                                  - написати навчальну письмову творчу роботу на подані теми(на вибір):
 1. Ідея невмирущості творчого начала в людині (за романом "Диво").
2. Мої враження від роману "Диво".
3. Храм для прийдешніх поколінь.( за романом "Диво").
4. Обра Сивоока  в романі "Диво".
Роботи надсилати nataliya2001@meta.ua

14 квітня
Тема уроку: Сучасна українська література.
Історико-культурна картина літератури кінця ХХ-початку ХХІ ст.(на шляху до нового відродження ). Літературні угрупування (Бу-Ба_Бу, "Нова дегенерація", "Пропала грамота", ЛуГоСад" та ін). Творчість Г.Пагутяк, Ю.Андруховича, О.Забужко, І.Римарука, В.Слапчука.
Домашнє завдання: опрацювати матеріал(законспектувати).

21 квітня 
Тема уроку: Утворення АУП(Асоціації українських письменників). Література елітна і масова. Постмодернізм як один із художніх напрямів мистецтва 1990-х років, його риси. Сучасні часописи та альманахи.
Домашнє завдання: опрацювати матеріал (законспектувати).

4 травня
Тема уроку: Література рідного краю (проза)

Домашнє завдання: опрацювати матеріал, прочитати драму "Солодка Даруся". Підготуватись до контрольної роботи.

6 травня
Тема уроку: Контрольна робота №3. Українська проза в другій половині ХХ століття.

Написати контрольну роботу і надіслати на вайбер (0963193354)

Тема уроку: Підсумковий урок. Узагальнення та систематизація вивченого