Географія

Підручник: С. Кобернік, Р. Коваленко. Географія 11 кл. Рівень стандарту

17 березня
Тема: Демографічні процеси в світосистемі.
Урок №20: Природний рух населення.
    План:
1. Чинники та просторові особливості природного руху населення в світі. Типи відтворення населення.
2. Структура населення. Демографічний перехід і його фази. "Демографічний вибух"
3. Особливості демографічної політики в країнах з різним типом відтворення.
    Д/З: §21 ст. 104-110. мал. 97 на ст. 106.

18 березня
Урок №21: Механічний рух населення. Демографічні чинники розвитку економіки.
    План:
1. Міграції і їх роль в соціально-економічному розвитку країн (мал. 100 ст. 111, мал. 101 ст.113.)
    Завдання: Проаналізувати основні напрями міграційних потоків населення в сучасному світі.
2. Якість життя - чинник природного і механічного руху населення (мал. 102 ст. 111)
3. Демографічні чинники розвитку економіки та спеціалізації країн.
    Д/З: §22 ст.110-116

24 березня
Урок №22: Практична робота №6
    Практичні і контрольні роботи записати у конспекти і здати на перевірку після карантину. 

25 березня
Урок №23. Глобальна економіка.
    План:
1. Поняття "глобальна економіка". Світовий ринок патентів і ліцензій. Ринок (ІТ-) послуг. (мал. 103 ст. 118)
2. Система виробництв (мал. 104 ст. 119)
3. Національні і інтернаціональні форми виробництва в глобальній економіці. Міжнародний поділ праці (мал.105 ст 120)
4. Вільні економічні зони (ВЕЗ). Міжнародний ринок товарів.
    Д/З: §23, 24, ст.116-125 


31 березня
Урок №24. Виробничцтво сільськогосподарської продукції, паливних мінеральних ресурсів, чорних та кольорових металів.
    План:
1. Чинники розвитку виробництва сільськогосподарської продукції (мал. 107 ст. 126)
2. Видобування і споживання паливних мінеральних ресурсів (вугілля, нафта і природний газ).
3. Глобальні ланцюги доданої вартості у виробництвах вторинного сектору економіки.
    Д/З: §25 ст. 125-133.

1 квітня
Урок №25. Виробничцтво транспортних засобів та електроніки, фармацевтичної продукції, текстилю, одягу, взуття. Надання послуг.
    План:
1. Виробництво транспортних засобів та електроніки. (карти атласу)
2. Виробництво фармацевтичної продукції (карти атласу)
3. Виробництво текстилю, одягу, взуття (карти атласу)
4. Транспортно-логістична система і світовий фінансовий ринок. Туризм (мал.117 ст. 137)
    Д/З: §26 ст. 134-139

8 квітня
Урок №26. Практична робота №7
    Практичні і контрольні роботи записати у конспекти і здати на перевірку після карантину. 

15 квітня
Тема: Геополітична географія та геополітика
Урок №27. Геополітична географія та геополітика
    План:
1. Географічні складники політичної географії. Форми політичних відносин. Територіально-політичні системи. (мал. 118 на ст. 141, мал. 119 на ст. 142)
2. Геополітика. Геополітика "сили" (мал. 120 ст. 144)
3. Взаємозв’язок між національними і геополітичними інтересами.
    Д/З: §27 ст. 140-145

22 квітня
РОЗДІЛ IV. Суспільна географія України.
Тема: Українська держава
Урок №28. Українська держава та територія держави Україна.
    План:
1. Територія держави Україна.
2. Політико-географічне положення України: глобальне, регіональне і сусідське. (ПГП)
3. Політична і економічна оцінка державного кордону України.
4. Адміністративно-територіальний устрій України (мал. 123 на ст. 150)
    Д/З: §28 ст. 146-151

27 квітня
Тема: Населення України
Урок №29. Населення України
    План:
1. Кількість населення. Відтворення населення.
2. особливості статевого і вікового складу населення України (опрацювати мал. 126 і 127 ст. 153)
3. Міграційні процеси в Україні. Демографічна політика в Україні.
4. Система розселення. Міські і сільські поселення (мал. 128 на ст. 155)
    Д/З: §29 ст. 151-156

29 квітня
Урок №30. Практична робота №8. 
    Практичні і контрольні роботи записати у конспекти і здати на перевірку після карантину. 

6 травня
Тема: Економіка України в міжнародному поділі праці
Урок №31. Конкурентні переваги України у світових ринках сировини та металів.
    План:
1. Сучасні риси національної економіки України.
2. Конкурентні переваги України на світових ринках сільськогосподарської продукції. (мал. 129 на ст. 157)
3. Конкурентні переваги України на світових ринках рудної сировини 
4. Конкурентні переваги України на світових ринках металів
    Д/З: §30 ст. 156

13 травня
Урок №32. Конкурентні переваги України на світових ринках продукції важкої промисловості.
    План:
1. Сучасні тенденції розвитку енергетики в Україні.
2. Виробництво літако- і авіаракетної техніки в Україні.
3. Виробництво автомобільної і сільськогосподарської техніки.
4. Місце України у виробництві та реалізації електронної продукції.
    Д/З: §31 ст. 160-164.

Урок №33. Конкурентні переваги України на світових ринках побутових товарів.
    План:
1. Виробництво фармацевтичної продукції та побутової хімії.
2. Особливості виробництва текстилю, одягу, взуття.
3. Особливості розвитку виробництва харчових продуктів (мал. 137 на ст. 167)
    Д/З: §32 ст. 164-170.

20 травня
Урок №34. Конкурентні переваги України на світовому ринку послуг.
    План:
1. Міжнародні транспортні коридори на території України (див. мал. 140 на ст. 171)
2. Офшорне розроблення програмного забезпечення в Україні.
3. Розвиток рекреаційного комплексу в Україні.
4. Україна на світовому ринку інвестиції і запозичень. Транснаціональні корпорації.
5. Сучасні форми організації виробництва товарів і послуг в Україні. Концепція сталого розвитку України.
    Д/З: §33 ст. 170-175