Українська мова

17 березня
Тема уроку:
Складні випадки синтаксичного узгодження.
Домашнє завдання: опрацювати поданий матеріал, ,виконати вправи 2,5  7

20 березня 
Тема уроку: Складні випадки синтаксичного керування.
Домашне завдання: опрацювати поданий матеріал, виконати вправи 2,5.

24 березня
Тема уроку: Уживання прийменників
Домашне завдання: опрацювати поданий матеріал, виконати вправи 2, 4, 5.

27 березня
Тема уроку: Варіанти граматичного зв'язку підмета й присудка.

Домашнє завдання: опрацювати матеріал, виконати вправи 3, 5, 7.

01 квітня
Тема уроку: Пасивні конструкції

Домашнє завдання: опрацювати матеріал(законспектувати), виконати вправи 3, 5, 7.


03 квітня
Тема уроку: Контрольна робота. Написання формального есе-дослідження) "Читання робить нас кращими".
Домашнє завдання: написати есе (роботи надсилати на nataliya2001@meta.ua)

8 квітня
Тема уроку: Неповні речення. Односкладні речення.
Домашнє завдання: опрацювати матеріал з підручника на с. 85, 86. виконати вправи 2, 5.
Підручник "Українська мова" (рівень стандарту) О.Авраменко https://pidruchnyk.com.ua/1239-ukrainska-mova-11-klas-avramenko.htm.
Перегляд відео-уроку https://www.youtube.com/watch?v=8qaGuW1tUoQ

10 квітня
Тема уроку: Порядок слів у реченні.
Перегляд відео- уроку https://www.youtube.com/watch?v=oOVGIB6eUpY
Опрацювати матеріал з підручника на с. 91, виконати вправи 2, 5.
 Підручник "Українська мова" (рівень стандарту) О.Авраменк
https://pidruchnyk.com.ua/1237-ukrliteratura-avramenko-11klas.htmlhttps://pidruchnyk.com.ua/1237-ukrliteratura-avramenko-11klas.html

15 квітня
Тема уроку: Просте ускладнене речення.
Перегляд онлайн-курсу https://www.youtube.com/watch?v=CsTiQ-mVR1Y
Опрацювати матеріал з підручника на с. 91, виконати вправи 3, 7.

17 квітня
 Тема уроку: Будова складного речення й логічні помилки в ньому.
Опрацювати матеріал з підручника на с.95-96, виконати вправи 3, 5.
Підручник "Українська мова" (рівень стандарту) О.Авраменко 

22 квітня
 Тема уроку: Контрольна робота №2. Синтаксична норма.
Домашнє завдання: написати контрольну роботу і надіслати на вайбер (0963193354)
термін здачі роботи - 27 квітня.

Говоріння. Усний контрольний діалог. Складання діалогу "Міцні родинні стосунки як родинна цінність".
Скласти  діалог  і надіслати на вайбер.

24 квітня
Тема уроку: Стилістична помилка. Стилістичне використання багатозначних слів і омонімів.
Домашнє завдання: опрацювати матеріал з підручника на с.149-150(виписати визначення у зошит), виконати вправу 5.
 Підручник "Українська мова" (рівень стандарту) О.Авраменко 

29 квітня
Тема уроку: Стилістичне використання синонімів, антонімів і паронімів.
Домашнє завдання: опрацювати матеріал з підручника на с.154-155 (визначення законспектувати), виконати вправу 5.

6 травня
Тема уроку: Стилістичні особливості слів іншомовного походження.
Домашнє завдання: опрацювати матеріал з підручника на с.15(визначення переписати), виконати вправу 5.

8 травня
Тема уроку: Стилістичне забарвлення лексики. Книжна й розмовна лексика.
Домашнє завдання: опрацювати матеріал з підручника на с. 163-164 (визначення законспектувати), виконати вправу 5.

12 травня
Тема уроку: Стилістична роль неологізмів і застарілої лексики.
Домашнє завдання: переглянути відеоурок  https://www.youtube.com/watch?v=uItAc2QBZOU
опрацювати матеріал з підручника на с.168-169 (законспектувати визначення), впр.2

19 травня
Тема уроку: Підсумковий урок
Результати надіслати на вайбер (0963193354)

Comments