Українська мова


16 березня
Тема уроку: Складні випадки синтаксичного керування

Домашнє завдання: опрацювати поданий матеріал. виконати вправи 3, 4, 5.

18 березня
Тема уроку: Уживання прийменників.

Домашнє завдання: опрацювати поданий матеріал, виконати вправи 2, 5.

23 березня 
Тема уроку: Варіанти граматичного зв"язку підмета й присудка
Домашнє завдання: опрацювати поданий матеріал, виконати вправи 3, 5, 7.

26 березня
Тема уроку: Пасивні конструкції

Домашнє завдання: опрацювати матеріал, виконати вправи 3, 5, 7.

2 березня
Тема уроку: Контрольна робота. Написання формального есе ( есе-дослідження) "Читання робить нас кращими".
Домашнє завдання: написати формальне есе ( контрольні та домашні роботи надсилати
nataliya2001@meta.ua)

7 квітня
Тема уроку: Неповні речення. Односкладні речення.
Домашнє завдання: опрацювати матеріал з підручника с.85,86, виконати вправи 2, 5.
"Українська мова" (рівень стандарту)11 клас, О.Авраменко https://pidruchnyk.com.ua/1239-ukrainska-mova-11-klas-avramenko.html
Переглянути відеоурок https://www.youtube.com/watch?v=8qaGuW1tUo

9 квітня
Тема уроку: Порядок слів у реченні.
Домашнє завдання: опрацювати матеріал з підручника на с.91, виконати вправи 2, 5.
Перегляд відеоуроку https://www.youtube.com/watch?v=oOVGIB6eUpY

14 квітня
Тема уроку: Просте ускладнене речення.
Домашнє завдання: опрацювати матеріал з підручника на с.91, виконати вправи 3, 7.
Перегляд відеоуроку https://www.youtube.com/watch?v=zfwsEFlDP8k

16 квітня
Тема уроку: Будова складного речення й логічні помилки в ньому.
Домашнє завдання: опрацювати матеріал з підручника на с.95-96, виконати вправи 3, 5.
Українська мова" (рівень стандарту)11 клас, О.Авраменко https://pidruchnyk.com.ua/1239-ukrainska-mova-11-klas-avramenko.html

21 квітня
Тема уроку: Контрольна робота №2. Синтаксична норма (тестові завдання)
Виконати тестові завдання і відправити  на вайбер (0963193354).
Термін здачі контрольної роботи - 24 квітня


Говоріння. Усний контрольний діалог. Складання діалогу. "Міцні сімейні стосунки як родинна цінність".
Домашнє завдання: написати діалог на подану тему і відправити на вайбер(0963193354)
Термін - 27 квітня


23 квітня
Тема уроку: Стилістична помилка. Стилістичне використання багатозначних  слів і омонімів.
Домашнє завдання: опрацювати матеріал з підручника на с.149-150(визначення виписати в зошит), виконати вправу 5.

28 квітня
Тема уроку: Стилістичне використання синонімів, антонімів і паронімів.
Домашнє завдання: опрацювати матеріал з підручника на с. 154-155 (визначення вивчити та записати), виконати тести вправи 5 і відправити на вайбер (0963193354)
Українська мова" (рівень стандарту)11 клас, О.Авраменко https://pidruchnyk.com.ua/1239-ukrainska-mova-11-klas-avramenko.html

30 квітня
Тема уроку: Стилістичні особливості слів іншомовного походження.
Домашнє завдання : опрацювати матеріал з підручника на с.159( визначення записати в зошит), виконати вправу 5 і відправити на вайбер (0963193354)

4 травня
Тема уроку: Стилістичне забарвлення лексики. Книжна й розмовна лексика.
Домашнє завдання: опрацювати матерыал з підручника на с.163-164 (визначення законспектувати), виконати вправу 2.

5 травня
Тема уроку: Стилістична роль неологізмів і застарілої лексики.
Домашнє завдання: опрацювати матеріал з підручника на с.168-169, виконати вправу 5

15 травня
Тема уроку: Підсумковий урок
Виконати тести ( питання переписати і дати відповідь) за посиланням https://learning.ua/mova/shostyi-klas/znakhodymo-vlasne-ukrainski-slova-synonimy-antonimy
Результати відправити на вайбер (0963193354)