Біологія


17 березня
1. Закономірності спадкової мінливості. Мутації та їхні властивості 
    Д/З: §31, 32 ст. 116-122. Дати відповідь на запитання №1, 2, 4,5 на ст. 123

20 березня
2. Генетичний моніторинг у людських спільнотах. Особливості генофонду у людськиї спільнотах та чинники, які впливають на їх формування. 
    Д/З: §34, ст.127. Письмово відповісти на питтанняа №1, 2, 5

24 березня
3. Сучасні завдання медичної генетики. Спадкові хвороби людини. 
    Д/З: §39, ст.145-148. Дати письмово відповідь на пит. №1-4 на ст. 148

27 березня
4. Методи діагностики та профілактики спадкових хвороб людини. 
    Д/З: §40, ст.148-151. Письмово дати відповідь на питання №1-3 на ст. 151

31 березня
5. Лікування спадкових хвороб людини. 
    Д/З: §41, ст.151. Письмово вправа №2 на ст. 154

3 квітня
6. Лабораторна робота №2 "Вивчення закономірностей модифікації мінливості у людини"
    ІНСТРУКЦІЯ ЛР на ст.155. 

7 квітня
7. Репродукція, як механізм забезпечення безперервності існування видів.
    Д/З: §42, ст.157-159. Письмово дати відповіді на питання №1,2,3,4 на ст. 159

10 квітня
8-9. Процеси регенерації у різних груп еукаріотів. Особливості регенерації у людини.
    Д/З: §43, ст.160-165. Письмово дати відповіді на питання №1,2,4,5 на ст. 165

14 квітня
10. Ріст та розвиток клітин. Фактори, які на них впливають.
    Д/З: §47, ст. 172-175. Письмово вправа №2,3,4 на ст. 175

17 квітня
11. Статеві клітини
    Д/З: §49, ст. 178-179. Письмово вправа №4,3 на ст. 180

21 квітня
12. Особливості гометогенезу у людини
    Д/З: §49 ст. 178-179. Письмово вправа №5 на ст. 180

24 квітня
13. Особливості репродукції у людини у зв’язку з її біологічною сутністю
    Д/З: §49 ст. 180. Письмово вправа №6 на ст. 180

28 квітня
14. Ембріогенез у людини.
    Д/З: §50 ст. 180-183 Письмово вправа №1,2 на ст. 183

4 травня
15. Чинники, здатні справляти позитивний чи негативний вплив на процеси росту і розвитку людини.
    Д/З: §51 ст. 185-186 Письмово відповіді на питання №5,6 на ст. 187

5 травня
16. Періоди постембріонального  розвитку людини.
    Д/З: §52 ст. 187-189. Письмово вправа №1,2 на ст. 189

15 травня
17. Репродуктивна медицина. Контрацепція.
    Д/З: §51 ст. 186. Письмово вправа №6,7 на ст. 187