Фізика і астрономія


Підручник: В.Д.Сиротюк  Фізика 10 клас Рівень стандарту

Тема: Теплові машини. Принцип дії теплових машин. Цикл теплових машин. ККД.
§ 42 стор. 163-166
Розв’язати задачі 448, 449, 450, 461 стор. 170-171

Тема: Необоротність теплових процесів. Ентропія
§ 43 стор.167-170
Розв’язати задачі 455, 463, 467, 470 стор. 170-171

Тема: Виконати проекти з теми "Основи термодинаміки"(виберіть тему і створіть проект):
1. Дифузія та її значення
2. "Жива" і "мертва" вода
3. Захист двигунів від перегріву
4. Теплові процеси в тілі людини
5. Еволюція автомобільних двигунів

Тема уроку: Пароутворення та конденсація. Властивості насиченої та ненасиченої пари. Кипіння
§ 44 стор. 173-177


В зошиті дати відповіді на питання з підручника на стор. 177

Тема уроку: Практикум розв’язування задач
Розв’язати задачі 492, 494, 495, 516, 517 на стор. 190-191

Тема уроку: Вологість повітря, способи вимірювання вологості повітря. Точка роси
§ 44 стор. 173-177

Тема уроку: Практикум розв’язування задач
Тема уроку: Практикум розв’язування задач
Розв’язати задачі 498, 500 495, 519, 520 на стор. 190-191
Тема уроку: Поверхневий натяг рідин.
§ 45 стор. 178-180
Тема уроку: Практикум розв’язування задач
Розв’язати задачі 503, 505 , 525, 528 на стор. 189-191
Тема уроку: Змочуваня капілярні явища.
§ 46 стор. 180-182
Тема уроку: Практикум розв’язування задач
Тема уроку: Будова і властивості твердих тіл. Анізотропія кристалів.
Переглянути презентацію. Коротко записати і зошит. Дати відповіді і тести з презентації.
Тема уроку: Деформації. Механічні властивості твердих тіл. Модуль Юнга.
§ 47 стор. 183-189 
В зошиті дати відповіді на питання з підручника на стор. 188-186.
Переглянути презентацію.
Тема уроку: Практикум розв’язування задач
Тема уроку: Практикум розв’язування задач
Розв’язати задачі 536, 541 559, 563, 565 на стор. 192-194

Лабораторна робота 7

Звіти по лабораторним роботам, проектам   контрольну роботу здавати по такій адресі: nanalia2381977@gmail.com
Тема уроку: Рідкі кристали і полімери , їх властивості ї застосування.
Переглянути презентацію виписати в зошит основні означення і формули. 
Тема уроку: Контрольна робота "Властивості твердих тіл тіл, кристали, рідин і газів"
Тема: Виконати проекти з теми Властивості твердих тіл тіл, кристали, рідин і газів"
(виберіть тему і створіть проект):
1. Кристали їх фізичні властивості.
2. Чому з’являються тріщини на стінах будинків. Як їх запобігти ї появі.
3. Фізика і хімія у процесах випікання та зберігання хліба.
Не забуваєм скидати контрольну роботу, проекти, звіти по лабораторним роботам мені на електронну пошту.