Українська література

17 березня
Тема. Трагічна доля Івана й Марічки як наслідок суперечності між мрією і дійсністю в повісті М. Коцюбинського "Тіні забутих предків". Світ людини у зв’язку зі світом природи.
Домашнє завдання:
Прочитайте повість за посиланням https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=1058
Законспектуйте матеріал : підручник О. Авременко ст. 152, 153

20 березня
Тема. Фольклорне тло повісті М. Коцюбинського "Тіні забутих предків". Образи й символи повісті. Образи Івана та Марічки як втілення романтичної ідеї нехнищенності кохання.
Домашнє завдання. Законспектуйте матеріал : підручник О. Авременко ст. 153 - 155.
 
24 березня
Тема. Українська народна демонологія. Коротке пояснення терміну.

Демонологія


Домашнє завдання. Написати твір у робочому зошиті.
Перелік тем: 1. Зображення гуцульського побуту в повісті М. Коцюбинського "Тіні забутих предків"
                          2. Мій улюблений герой із повісті М. Коцюбинського "Тіні забутих предків"
                                   3. Щастя і трагедія Івана та Марічки — героїв повісті М. Коцюбинського "Тіні забутих предків"


27 березня
Тема. Життя і творчість Ольги Кобилянської. Формування світогляду письменниці (вплив європейської культури, українського феміністичного руху). Її проза - зразок раннього українського модернізму. Жанрові особливості, провідні теми та ідеї.
Домашнє завдання. Законспектуйте матеріал : підручник О. Авременко ст. 157 - 161.

30 березня
Тема. Автобіографізм новели О. Кобилянської " Impromtu phantasie" ("Фантазія-експромт"). Становлення особистості, цілеспрямованої й цілісної натури. Образ ліричної героїні новели-роздуму.
Домашнє завдання. Законспектуйте матеріал : підручник О. Авременко ст. 165 - 166. Прочитайте новелу-роздум " Impromtu phantasie" ("Фантазія-експромт").

31 березня
Тема.  Образи нових жінок-інтелектуалок: талановитої піаністки Софії, аристократичної Марти, пристрасної і вольової художниці Ганнусі у " Valse melancolique" ( "Меланхолійний вальс").
Домашнє завдання. Прочитайте новелу за посиланням https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=2457
Закоспектуйте матеріал : підручник О. Авраменко ст. 166167168

3 квітня
Тема. Роль образу мелодії вальсу у відтворенні внутрішнього світу героїнь новели "Valse melancolique" ("Меланхолійний вальс"). Глибокий психологізм твору як новаторство О. Кобилянської. 
Домашнє завдання. ст. 168 виконайте вправи письмо 1 - 3, 6, 8.

6 квітня
Тема. Життя і творчість Василя Стефаника.
Домашнє завдання. підручник О. Авраменко ст. 169 - 173, законспектуйте матеріал.

7 квітня
Тема. Новела "Камінний хрест" - психологічне розкриття теми еміграції. Історична основа твору. Сюжетно-композиційні особливості новели Василя Стефаника "Камінний хрест". Трагічна подія - композиційний центр новел Стефаника. Драматизм конфлікту, емоційна загостреність зображуваного.
Домашнє завдання. підручник О. Авраменко ст. 175 - 177, законспектуйте матеріал.

13 квітня
Тема. Камінний хрест - уособлення долі людини. Ідея нерозривної єдності Івана Дідуха з рідною землею. Останній танець Івана Дідуха перед від’їздом із села як символ трагізму прощання з рідним краєм.
Домашнє завдання. підручник О. Авраменко ст. 177- 178, виконайте завдання 1- 3, 8.

14 квітня
Тема. Доля людини в прозових творах Василя Стефаника. 
Домашнє завдання. Написати твір у робочому зошиті на тему:"Трагізм селянської долі в новелах Василя Стефаника". 

21 квітня
Тема. Володимир Винниченко. Життя і творчість, громадська і політична діяльність. Винниченко-художник. Значення літературно-художньої спадщини В. Винниченка.
Домашнє завдання. підручник О. Авраменко опрацювати і законспектувати матеріал ст. 179- 184.

22 квітня
Тема. Прозові й драматичні твори В. Винниченка. Перший український науково-фантастичний роман "Сонячна машина", його популярність у 1920-ті роки. Успіх п’єс В. Винниченка на світовій сцені.
Домашнє завдання. підручник О. Авраменко ст. 184 -191. Прочитати новелу В. Винниченка "Момент".

27 квітня
Тема. Поєднання в новелі "Момент" реалістичного змалювання дійсності та філософського підтексту (плинність життя, щастя людини, мить - частинка вічності тощо). Образ панни (Мусі) - утілення ідеї вічної жіночності, краси. Імпресіонізм новели.
Домашнє завдання. підручник О. Авраменко ст. 202 -203.

28 квітня
Контрольна робота №3. Модерна українська проза. 

Варіант І

Відповіді надіслати на roksolana.gedeon@gmail.com

5 травня
Тема. Альманах "З-над хмар і з долин", угрупування "Молода муза" - зв’язок із зарубіжною літературою, "нова" драма на межі століть.
Домашнє завдання. підручник О. Авраменко ст. 205 - 206.

6 травня
Тема. Життєвий і творчий шлях Лесі Українки. Драматична спадщина. Роль родини, культурного оточення й самоосвіти у формуванні світобачення письменниці.
Домашнє завдання. підручник О. Авраменко, опрацювати матеріал ст. 206 - 210.

7 травня
Тема. Збірка поезій "На крилах пісень", її висока оцінка І. Франком. Основні цикли поезій. 
Домашнє завдання. підручник О. Авраменко, опрацювати матеріал ст. 212 - 221.

8 травня
Тема. Неоромантизм як основа естетичної поезії Лесі Українки. "Contra spem spero!" як світоглядна декларація сильної, вольової особистості. Символічність, романтичні образи, образотворчий прийом контрасту.
Домашнє завдання. підручник О. Авраменко, опрацювати матеріал ст. 212 - 221.

12 травня
Тема. Призначення поета й поезії, мужність ліричної героїні, автобіографічні мотиви ("Слово, чому ти не твердая криця..."). Відданість своїм мріям, наполегливе прагнення до мети( "Мріє, не зрадь"). Зображення повені людських почуттів у вірші "Стояла я і слухала весну...".
Домашнє завдання. підручник О. Авраменко, опрацювати матеріал ст. 212 - 221.

13 травня
Тема. Драма-феєрія "Лісова пісня". Фольклорно - міфологічна основа. Природа і людина у творі. Неоромантичне ствердження духовної сутності людини, її творчих можливостей.
Домашнє завдання. підручник О. Авраменко, опрацювати матеріал ст. 221 - 224. Прочитати драму-феєрію "Лісова пісня"

15 травня
Тема. Символічність образів Мавки і дядька Лева - уособлення духовності і краси. Мати Лукаша й Калини - антиподи головній героїні Мавці. Симбіоз високої духовності і буденного прагматизму в образі Лукаша.
Домашнє завдання. підручник О. Авраменко, опрацювати матеріал ст. 224 - 227.

Тема. Конфлікт між буденним життям і високими пориваннями особистості, дійсністю і мрією. Почуття кохання Мавки й Лукаша як розквіт творчих сил людини. Художні особливості драми-феєрії.
Домашнє завдання. підручник О. Авраменко, опрацювати матеріал ст. 227 - 228, виконати вправи 1 - 4 ст. 228.

18 травня
Тема. ПЧ Бесіда за драмою Лесі Укріїнки "Бояриня"
Домашнє завдання. Законспектувати поданий матеріал, прочитати драму "Бояриня"
Дати відповідь письмово
1. У чому причина загибелі Оксани?
2. Охарактеризувати образи Оксани та Степана.
3. Доведіть актуальність твору.

19 травня
Тема. Контрольний твір (есе) за літературною спадщиною Лесі Українки.
Перелік тем для письмової роботи 
1. "Хто не жив посеред бурі, той ціни не знає силі" (життєвий шлях та поезія  Лесі Українки)
2. "Ні! Я  жива! Я буду вічно жити! Я маю в серці те, що не вмирає!" (за драмою-феєрією "Лісова пісня")
3. "Добраніч, сонечко! Ідеш на захід. Ти побачиш Україну - привітай! (за драмою "Бояриня").
Написати твір і надіслати на roksolana.gedeon@gmail.com або viber 0931403632

Тема.  Життя і творчість Миколи Вороного. М.Вороний - ідеолог модернізації української літератури. Естетична програма митця, націленість на модерністські течії в новій літературі. Його творчість - перша декларація ідей і форм символвзму.
Домашнє завдання. підручник О. Авраменко, опрацювати матеріал ст. 229 - 235. Прослухати пісню" За Україну" на слова М. Вороного https://www.youtube.com/watch?v=XL7ELDwryRM

20 травня
Тема. Єдність краси природи і мистецтва, образотворчі засоби в поезії ("Блакитна Панна"). Узагальнено- ідеалізований жіночий образ як сюжетний центр символістського твору. Мотив самотності людини. Згадка про революцію як данина естетиці доби соціальних перетворень ("Інфанта")
Домашнє завдання. підручник О. Авраменко, опрацювати матеріал ст. 235 - 238, 
вивчити напам'ять  "Блакитна Панна".

21 травня
Тема. Життя і творчість Олександра Олеся, світоглядні переконання митця. Експресивне висловлювання патріотичних почуттів ( "О слово рідне! Орле скутий!...")
Домашнє завдання. підручник О. Авраменко, опрацювати матеріал ст. 240 - 242.

22 травня
Тема. Неоромантичні, символістські тенденції в поезіїт Олександра Олеся ("З журбою радість обнялась..."). "Чари ночі" - перлина інтимної лірики української поезії. Мотив краси кохання й молодості, філософські роздуми про гармонію людини і природи. Музичність, звукова виразність поезій.
Домашнє завдання. підручник О. Авраменко, опрацювати матеріал ст. 243 - 245. Перегляд відео про велич Олександра Олеся https://www.youtube.com/watch?v=6wmC0EK7iAoпрослухати пісню "Чари ночі" на слова Олександра Олеся https://www.youtube.com/watch?v=PV3EglPEMJw
Вивчити напам'ять "Чари ночі.

Тема. Драматичний етюд "По дорозі в казку". Дорога в казку - символ духовних поривань до кращого життя. Маса, гурт людей  і їх провідник, Лідер - сильна особистість. Трагічна суперечливість між мрією, духовністю й жорстокістю.
Домашнє завдання. підручник О. Авраменко, опрацювати матеріал ст. 245 - 247, прочитати етюд "По дорозі в казку" https://www.ukrlib.com.ua/styslo/printit.php?tid=4687

Тема. Контрольна робота №4. Образне слово поетичного модернізму.
Дати відповідь на 12 запитань з 24 (варіант відповіді записати ) і надіслати на roksolana.gedeon@gmail.com або viber 0931403632

25 травня
Тема. Література рідного краю (поезія Ірини Сеник)
Домашнє  завдання. Переглянути літературний вернісаж присвячений Ірині Сеник
Підготувати презентацію до творчості Ірини Сеник. Роботи надіслати на roksolana.gedeon@gmail.com або viber 0931403632

Тема. Література рідного краю (проза Степана Коваліва)
Домашнє завдання. Ознайомитись з життєвим та творчим шляхом Степана Коваліва
https://www.ukrlib.com.ua/bio/printit.php?tid=12830( законспектувати),
прочитати на вибір твір С. Коваліва.

26 травня
Тема. Узагальнення та систематизація вивченого.

Тема. Підсумковий урок.