Українська мова

16 березня 
Тема уроку: Апостроф
Домашнє завдання : опрацювати поданий матеріал, виконати вправи 201, 205, 207(2)

19 березня
Тема уроку: Позначення м’якості приголосних

Домашнє завдання: опрацювати поданий матеріал, виконати вправи 212, 214

23 березня
Тема уроку:Чергування голосних. Чергуванн приголосних в українській мові.
Домашнє завдання: опрацювати поданий матеріал, виконати вправи 227, 228, 63.

24 березня
Тема уроку: Зміни приголосних при збігові їх у процесі словотворення.
Домашнє завдання: опрацювати поданий матеріал (законспектувати), виконати вправи 229, 231.

1 квітня
Тема уроку: Спрощення приголосних.
Домашнє завдання: опрацювати матеріал, виконати вправи 237, 238.


6 квітня
Тема уроку: Подвоєння та подовження приголосних.
Домашнє завдання: опрацювати матеріал, виконати вправи 247, 255, 256.
Перегляд відео-уроку https://www.youtube.com/watch?v=7cUBd62xsQg

9 квітня
 Тема уроку: Правопис префіксів і суфіксів.
Домашнє завдання: опрацювати матеріал, виконати вправи 258, 262.

13 квітня
Тема уроку: Уживання великої літери.
Переглянути відео-урок за посиланням 
Опрацювати матеріал з підручника на с.117-118(таблицю законспектувати), виконати вправу 270.
Підручник "Українська мова" Заболотний https://pidruchnyk.com.ua/394-ukrayinska-mova-zabolotniy-10-klas.html

16 квітня
Тема уроку: Правила перенесення слів. Графічні скорочення.
Домашнє завдання: опрацювати матеріал (таблиці на с.107-108 законспектувати), виконати вправи 240, 244.

Тема уроку: Написання складних слів разом, окремо.
Домашнє завдання: законспектувати таблиці на с. 121-122, виконати вправи 283, 286.

22 квітня
Тема уроку: Написання складних слів з дефісом.
Домашнє завдання: опрацювавши матеріал на попередньому уроці, виконайте тестові завдання 

23 квітня
Тема уроку: Написання слів іншомовного походження. Правило "дев'ятки".
Домашнє завдання: опрацювати матеріал з підручника на с.125, 127. 128( таблиці виписати в зошит), виконати вправи 294,299.

Тема уроку: Складні випадки написання прізвищ.
Домашнє завдання: опрацювати матеріал з підручника на с.130(таблицю законспектувати), впр. 312, 313.

29 квітня
Тема уроку: Складні випадки написання географічних назв. 
Домашнє завдання: опрацювати матеріал з підручника на с.131 (таблицю законспектувати), виконати вправу 314.
Підручник "Українська мова" Заболотний 10 клас (рівень стандарту)
https://pidruchnyk.com.ua/394-ukrayinska-mova-zabolotniy-10-klas.html

30 квітня
Тема уроку: Розрізнення прислівників і співзвучних сполук. Правила написання їх.
Домашнє завдання: опрацювати матеріал з підручника на с.134, 136 (таблицю вивчити та записати в зошит), виконати вправи 322, 329.

Тема уроку: Написання не, ні з різними частинами мови
Домашнє завдання:- перегляд онлайн-курсу
-опрацювати матеріал з підручника на с.137-139( вивчити та записати), виконати вправу 333.

4 травня
Тема уроку: Контрольна робота №3 за темою "Орфографічна норма"
Виконати контрольну роботу  за посиланням https://naurok.com.ua/test/orfografichna-norma-4813.html
(тест вміщує 18 запитатань)
Результати  надіслати на вайбер (0963193354).

7 травня
Тема уроку: Мофологічна помилка. Іменник. Рід іменників (складні випадки узгодження роду іменників з іншими частинами мови)
Домашнє завдання: перегляд відеоуроків
Опрацювати матеріал з підручника на с.145, виконати вправу 347.

Тема уроку: Паралельні родові форми іменника. Іменники чоловічого та жіночого роду, що означають назви людей. 
Домашнє завдання: опрацювати матеріал з підручника на с.146, виконати вправу 350, 351.
Підручник "Українська мова" 10 кл. Заболотний 
https://pidruchnyk.com.ua/394-ukrayinska-mova-zabolotniy-10-klas.html

12 травня
Тема уроку: Іменники спільного і подвійного роду. Визначення роду невідмінюваних іменників та абревіатур, правила вживання їх.
Домашнє завдання: перегляд відеоуроку https://uroky.com.ua/skladni-vypadky-vyznachennja-rodu-imennykiv/
Опрацювати матеріал з підручника на с.144(законспектувати), впр.343.

Тема уроку: Контрольна робота. Написання формального есе (есе-розповідь) "Ще назває, а річки вже немає" (Ліна Костенко).
Написати роботу і надіслати на вайбер (0963193354)

13 травня
Тема уроку: Іменники, що мають лише форму однини або множини
Домашнє завдання: перегляд відеоуроку https://uroky.com.ua/chyslo-imennykiv/
Опрацювати матеріал з підручника на с.148,(таблицю переписати), впр.357.

Тема уроку: Складні випадки відмінювання іменників. Закінчення іменників І відміни в орудному відмінку.
Домашнє завдання: перегляд відеоуроку https://uroky.com.ua/skladn-vipadki-v-dm-njuvannja-mennik-v/
Опрацювати матеріал з підручника на с.151, впр.370

14 травня
 Тема уроку: Закінчення іменників чоловічого роду ІІ відміни в родовому відмінку
Домашнє завдання: -перегляд відеоуроку https://uroky.com.ua/zakinchennja-imennykiv-cholovichogo-rodu-ii-vidminy-v-rodovomu-vidminku/
-Опрацювати матеріал з підручника на с.154(таблицю переписати), впр.383.

18 травня
Тема уроку: Відмінкові закінчення іменників з конкретним і абстрактним значенням, Паралельні закінчення іменників.
Домашнє завдання: 
- переглянути відеоурок https://uroky.com.ua/paralelni-rodovi-formy-imennyka/
-опрацювати матеріал з підручника на с. 157-158 , виконати вправу 393.

Тема уроку: Закінчення іменників ІІІ відміни в орудному відмінку.
Домашнє задання:
- переглянути відеоурок https://uroky.com.ua/skladn-vipadki-v-dm-njuvannja-mennik-v/
-виконати вправу з підручника 374.

19 травня
Тема уроку: Словозміна іменників ІV відміни.
Домашнє завдання: опрацювати навчальний матеріал з підручника на стор.162, впр.405.

20 травня
Тема уроку: Особливості кличного відмінка. Творення і відмінювання чоловічих та жіночих імен по батькові.
Домашнє завдання: переглянути відеоуроки:
Опрацювати навчальний матеріал з підручника на стор.163-165; 166, впр.415, 422.

21 травня
Тема уроку: Контрольна робота. Написання формального есе (есе-дослідження) "Чи варто довіряти людям?".
Написати роботу і надіслати на вайбер (0963193354)

22 травня
Тема уроку: Суперечка як вид комунікації, Різновиди суперечки.
Домашнє завдання: опрацювати матеріал з підручника на с.171-173 (визначення переписати);
 виконати тести за посиланням https://naurok.com.ua/test/superechka-yak-vid-komunikaci-363374.html
Результати надіслати на вайбер (0963193354)

25 травня
Тема уроку: Правила ведення суперечки.
Домашнє завдання: опрацювати матеріал з підручника на с.175(таблицю законспектувати), впр.436.

Тема уроку: Аргументи й докази.
Домашнє завдання: опрацювати матеріал на с.176-178, впр.441(варіант на вибір)

Тема уроку: Полемічні прийоми.
Домашнє завдання: опрацювати навчальний матеріал з підручника на стор.181-182, впр.446.

26 травня
Тема уроку: Мистецтво відповідати на запитання.
Домашнє завдання: опрацювати матеріал з підручника на стор. 184, виконати вправу451.

Тема уроку: Контрольна робота №4 за темою "Морфологічна норма. Практична риторика"
Написати роботу та надіслати на вайбер (0963193354)

Тема уроку: Підсумковий урок