Географія

Підручник: С. Кобернік, Р. Коваленко. Географія 10 кл. Рівень стандарту

18 березня
Урок №35. Америка: природні умови та ресурси, населення.
    План:
1. Пиродні умови. Природні ресурси.
2. Населення Америки.
3. Система розселення. Урбанізаційні процеси.        
    Д/З: §36, ст. 170-176
    Запитання:
1) Які країни Америки мають значну мінерально-сировинну базу для розвитку чорної та кольорової металургії, хімічної промисловості?
2) Які особливості формування населення в різних субрегіонах Америки?
3) Використовуючи карту, з’ясуйте в яких країнах Центральної і Південної Америки виникли міста-мілліонери?

25 березня
Урок №36. Особливості економіки Америки.
    План:
1. Особливості сучасного розвитку Америки.
2. Первинний і вторинний сектор економіки. Основні осередки промисловості.
3. Третинний сектор економіки.
4. Зв’язки України з країнами Америки.
    Д/З: §37, 38 ст. 176-184. Карти атласу.

26 березня
Тема: Країни Америки
Урок №37. США: економіко-географічне положення, природно-ресурсний потенціал, населення
    План:
1. Місце країни у світі і регіоні. Економіко-географічне положення.
2. Працересурсний потенціал, система розселення.
3. Природно-ресурсний потенціал. Економічна свобода. Українська діаспора.
    Д/З: §39 ст. 184-189

1 квітня
Урок №38. США. Особливості сучасного постіндустріального розвитку. Господарства
    План:
1. Ососбливості сучасного постіндустріального розвитку країни. (мал. 147 на ст. 189)
2. Домінуючі складники вторинного і третинного сектору економіки США.
3. Зовнішньо-економічні зв’язки, міжнарозні зв’язки України з США.
    Д/З: §40 ст. 189-196

26 березня
Урок №39. Характеристика Канади
    План:
1. Місце країни у світі та регіоні. Економіко-географічне положення.
2. Процересурсний потенціал. Система розселення.
3. Особливості економічного розвитку країни. Домінуючі складники економіки.(мал. 155 ст. 200)
4. Зовнішньо-економічні зв’язки, зв’язки України з Канадою.
    Д/З: §41 ст. 196-203

8 квітня
Урок №40. Характеристика Бразилії
    План:
1. Місце країни у світі та регіоні. Економіко-географічне положення.
2. Процересурсний потенціал. Система розселення країни.
3. Домінуючі складники економіки Бразилії. (мал. 163 ст. 210)
4. Зовнішньо-економічні зв’язки, зв’язки України з Бразилією.
    Д/З: §42 ст. 204-211

9 квітня
Урок №41. Практична робота №6: Порівняльна характеристика машинобудування США, Канади та Бразилії.

15 квітня
Урок №42. Повторення теми "Країни Америки"

22 квітня
Урок №43. Підсумковий контроль знань учнів за темами "Океанія", "Америка".
    Практичні і контрольні роботи записати у конспекти і здати на перевірку після карантину.

23 квітня
Тема: Загальна характеристика Африки
Урок №44. Сучасна політична карта Африки
    План:
1. Особливості економіко-географічного положення Африки. Склад регіону.
2. Форми державного правління і території устрою країн Африки. (мал. 168 ст 218)
3. Типи країн Африки за рівнем економічного розвитку (мал. 169 ст. 219)        
    Д/З: §43, ст. 212-219. Назвати і показати на карті субрегіони Африки

29 квітня
Урок №45. Природні умови та ресурси регіону Африка. Населення Африки
    План:
1. Природні умови. Мінеральні ресурси. (мал. 170 ст. 220) 
    Завдання: Проаналізувати карту природніх ресурсів Африки
2. Водні, земельні, лісові, рекреаційні ресурси Африки.
3. Населення. Система розселення. Урбанізаційні процеси (мал. 173 ст 223)
    Завдання: Використавши карту, з’язувати густоту населення та найбільші міста Африки)
    Д/З: §44 ст. 219-224

6 травня
Урок №46. Особливості економіки країн Африки
    План:
1. Особливості сучасного розвитку країн Африки.
2. Первинний і вторинний сектор економіки.
3. Третинний сектор економіки.
4. Особливості участі в міжнародному поділі праці. зв’язки України з країнами Африки.
    Д/З: §45 ст. 224-230. Карти атласу.

12 травня
Тема: Країни Африки
Урок №47. Характеристика Єгипту
    План:
1. Місце країни у світі та регіоні. Економіко-географічне положення.
2. Природні умови та ресурси країни. Населення.
3. Домінуючі складники економіки Єгипту (мал. 183 ст. 235)
4. Зовнішньо-економічні і міжнародні зв’язки України з Єгиптом.
    Д/З: §46 ст. 231-237


15 травня
Тема: Країни Африки
Урок №48. Південно-Африканська Республіка (ПАР)
    План:
1. Місце країни в регіоні. Економіко-географічне положення.
2. Працересурсний потенціал та система розселення країни.
3. Особливості структури економіки країни (мал. 191 на ст. 242)
4. Зовнішньо-економічні і міжнародні зв’язки України з ПАР.
    Д/З: §47 ст. 237-246

19 травня
Урок №49. Підсумковий контроль знань учнів за темами" "Країни Африки" і "Загальна характеристика Африки"
    Практичні і контрольні роботи записати у конспекти і здати на перевірку після карантину. 

22 травня
Тема: Україна в геополітичному вимірі
Урок №50. Геополітична структура сучасного світу та місце в ній України.
    План:
1. Геополітична структура сучасного світу. (мал. 194 ст. 247)
2. Місце України на сучасній геополітичній карті світу.
3. Основні вектори сучасної української політики.
    Д/З: 48 ст. 247-249, атлас.

25 травня
Тема: Україна в системі глобальних економічних відносин
Урок №51. Україна в системі глобальних економічних відносин
    План:
1. Міжнародні економічні зв’язки України і зовнішня торгівля товарами. (мал.196 на ст. 250)
2. Науково-технічне співробітництво. Великі ТНК в Ураїні.
3. Європейська економічна інтеграція України.
4. Місце України в системі глобальних економічних відносин.
    Д/З: §49 ст. 250.

26 травня
    Практичні і контрольні роботи записати у конспекти і здати на перевірку після карантину.