Українська мова

16 березня
Тема уроку: Правила перенесення слів. Графічні скорочення
Домашнє завдання: Опрацювати поданий матеріал, виконати вправи 240, 241, 242, 245

18 березня
Тема уроку "Написання складних слів разом, окремо"
Домашнє завдання: опрацювати поданий матеріал, виконати вправи 283, 286, 291.

24 березня 
Тема уроку: Написання складних слів з дефісом.
Опрацювавши матеріал на попередньому уроці, виконайте тестові завдання
письмово.

25 березня
Тема уроку: Написання слів іншомовного походження. Правило "дев'ятки".
Домашнє завдання: опрацювати матеріал, виконати вправи 294, 299, 304.


3 березня
Тема уроку: Складні випадки написання прізвищ.
Домашнє завдання:   опрацювати матеріал  з підручника с.130-131, виконати вправи 312, 313.

6 квітня
Тема уроку: Складні випадки написання географічних назв.
Домашнє завдання: опрацювати матеріал з підручника с. 131, виконати вправи 314, 316.

7 квітня
Тема уроку: Розрізнення прислівників і співзвучних сполук. Правила написання їх.
Домашнє завдання: опрацювати матеріал, виконати вправи 322, 329.

Тема уроку: Написання не, ні  з різними частинами мови.
Перегляд відео-уроку https://www.youtube.com/watch?v=BrjMRjkN9Wk,

10 квітня
Тема уроку: Контрольна робота №3 за темою "Орфографічна норма".
Виконати контрольну роботу онлайн за посиланням https:http:////naurok.com.ua/test/orfografichna-norma-4813.html
(тест вміщує 18 запитатань)
Результати сфотографувати і надіслати nataliya2001@meta.ua

14 квітня
Тема уроку: Морфологічна помилка. Іменник. Рід іменників (складні випадки узгодження роду іменників з іншими частинами мови).
Домашнє завдання: опрацювати матеріал з підручника на с. 143-144, виконати вправи 342, 344.
Перегляд відеоуроку https://www.youtube.com/watch?v=QV1XRh6sjFk

Тема уроку: Паралельні родові форми іменника. Іменники чоловічого та жіночого, що означають назви людей за діяльністю.
Домашнє завдання: опрацювати матеріал з підручника на с.145-146, виконати вправи 347, 357.

15 квітня
Тема уроку: Іменники спільного і подвійного роду. Визначення роду невідмінюваних іменників та абревіатур, правила вживання їх.
Домашнє завдання: опрацювати матеріал з підручника на с. 144-145, виконати вправи 343, 367.
Перегляд відео-урок https://www.youtube.com/watch?v=9BrtvXWZtSY

17 квітня
Тема уроку: Контрольна робота, Написання формального есе (есе-розповідь) "Ще назва є, а річки вже немає ( Л.Костенко)"
Написати есе і надіслати nataliya2001@meta.ua або на вайбер (0963193354).

21 квітня
Тема уроку: Іменники, що мають лише форму однини або множини.
Домашнє завдання: опрацювати матеріал з підручника на с. 148( виписати таблицю в зошит), виконати вправи 357, 362.
 "Українська мова" Заболотний 10 клас (рівень стандарту) 
https://pidruchnyk.com.ua/394-ukrayinska-mova-zabolotniy-10-klas.html

Тема уроку: Складні випадки відмінювання іменників. Закінчення іменників І відміни в орудному відмінку.
Домашнє завдання:- перегляд онлайн-консультації https://uroky.com.ua/skladn-vipadki-v-dm-njuvannja-mennik-v/
-опрацювати матеріал з підручника на с.151 (таблицю виписати в зошит), -виконати вправу 376.

24 квітня
Тема уроку: Закінчення іменників чоловічого роду ІІ відміни в родовому відмінку.
Домашнє завдання: закріпити поданий матеріал вправами з підручника 388, 390.

28 квітня
Тема уроку: Відмінкові закінчення іменників з конкретним та абстрактним значенням. Паралельні закіечення іменників.
Домашнє завдання: опрацювати матеріал на с. 157-158, виконати вправу 395. 
:
Тема уроку: Закінчення іменників ІІІ відміни в орудному відмінку.
Домашнє завдання: опрацювати поданий матеріал, виконати вправу з підручника 374.

5 квітня
Тема уроку: Словозміна іменників ІV відміни
Домашнє завдання: опрацювати матеріал з підручника на с.162 Таблицю переписати в зошит, виконати вправу 406.

Тема уроку: Особливості кличного відмінка. Творення й відмінювання чоловічих та жіночих імен.
Домашнє завдання: - перегляд відеоуроків 
3. опрацювати матеріал з підручника на с. 164,  виконати вправу 411.

8 квітня
Тема уроку: Контрольна робота. Написання формального есе (есе-дослідження) "Чи варто довіряти людям"
написати есе і надіслати на вайбер (0963193354)

18 травня
Тема уроку: Суперечка як вид комунікації. Різновиди суперечки. 
Домашнє завдання: опрацювати матеріал з підручника на с.171-173 (визначення переписати), виконати тести за посиланням https://naurok.com.ua/test/superechka-yak-vid-komunikaci-363374.html
Результати надіслати на вайбер (0963193354)

22 травня
Тема уроку: Правила ведення суперечки.
Домашнє завдання: опрацювати матеріал з підручника на с.175, виконати вправу 435.

25 травня
Тема уроку: Аргументи й докази.
Домашнє завдання: опрацювати матеріал на с.176-178, впр.441(варіант на вибір)

Тема уроку: Полемічні прийоми.
Домашнє завдання: опрацювати навчальний матеріал з підручника на стор.181-182, впр.446.

26 травня
Тема уроку: Мистецтво відповідати на запитання.
Домашнє завдання: опрацювати матеріал з підручника на стор. 184, виконати вправу451.

Тема уроку: Контрольна робота №4 за темою "Морфологічна норма. Практична риторика"
Написати контрольну роботу та надіслати на вайбер (0963193354)

27 травня
Тема уроку: Підсумковий урок