Група О-17.3

Загальноосвітні предмети
    Фізична культура
 Професійно-практична підготовка
    Виробниче навчання
   Виробнича практика