Українська література

18 березня
Перегляд відео до творчості Олеся Гончара та Григора Тютюнника https://www.youtube.com/watch?v=KBOUptijjXg
 Виконання тестових завдань https://naurok.com.ua/test/lina-kostenko-694.html

25 березня
 Тема уроку: Валерій Шевчук. Життя і творчість митця. Особливості світобачення, громадська позиція. Зв'язок із давньою українською літературою.
Домашне завдання: опрацювати матеріал про Валерія Шевчука, законспектувати, прочитати роман-баладу "Дім на горі" https://www.ukrlib.com.ua/styslo/printit.php?tid=3932

Тема уроку: Композиція роману-балади "Дім на горі" (повість-преамбула і збірка новел Голос трави"). Використання традиції європейської балади (сюжет кохання жінки і демонічної сили, трагізм). Розгалуженість сюжету.
Домашнє завдання: опрацювати поданий матеріал(законспектувати), знати зміст роману-балади "Дім на горі".

30 березня
Тема уроку: Барокове поєднання високого (духовного) і низького (буденного): дім на горі як фортеця нашої духовності, душі, підніжжя гори як поле боротьби добра і зла, світла і темряви. Барокові притчеві мотиви і символи ( самотність, роздвоєння людини, блудний син, дорога). Жіноче начало і чоловіче у творі.

Домашнє завдання: -законспектувати поданий матеріал;
-перегляд фільму "Голос трави"https://www.youtube.com/watch?v=NpLWOLuZxj4


Тема уроку: Павло Загребельний. Коротко про письменника. Загальна характеристика історичної прози.

Домашнє завдання: опрацювати матеріал(законспектувати), читати роман "Диво" Павла Загребельного


Тема уроку: Історична основа й художній вимесел у романі "Диво". Софія Київська як історична пам'ятка та художній символ.

Домашнє завдання: законспектувати матеріал, дочитати роман "Диво"


Тема уроку: Образ Сивоока (проблема творчого начала в людині, свободолюбства, людської гідності). Наскрізні проблеми: людина перед вибором, людина у процесі самопізнання та самотвердження, людина-творець у романі "Диво".
Домашнє завдання: написати навчальну творчу роботу на одну із тем:
1. Ідея невмирущості творчого начала в людині (за романом П. Загребельного "Диво")
2. Храм для прийдешніх поколінь(за романом "Диво")
Роботи надсилати на (nataliya2001@meta.ua)

31 березня 
Тема уроку: Сучасна українська література. Історико-культурна картина літератури кінця ХХ -початку ХХІ ст. ( на шляху до нового відродження). Літературні угрупування (Бу-Ба-Бу, "Нова дегенерація", "Пропала грамота", "ЛуГоСад"). Творчість Г. Пагутяк, О.Забужко, І.Римарука, В.Слапчука та ін.

Домашнє завдання: опрацювати матеріал(законспектувати), підготувати повідомлення про одного із митців (Г.Пагутяк, О,Забужко, І.Римарука, В.Слапчука).

Тема уроку: Утворення АУП(Асоціації українських письменників). Література елітна і масова. Постмодернізм як один із художніх напрямів мистецтва 1990-х років, його риси, Сучасні часописи та альманахи.

Домашнє завдання: опрацювати матеріал.

Тема уроку: Література рідного краю(проза)

Домашнє завдання: законспектувати матеріал, прочитати драму Солодка Даруся"

Тема уроку: Контрольна робота №3. Українська проза в другій половині ХХ  століття.

Домашнє завдання: . роботи надсилати на вайбер (0963193354)

Тема уроку: Підсумковий урок. Узагальнення та систематизація вивченого.
(усі домашні , творчі та контрольні роботи надсилати на на вище зазначену адресу)