Людина і світ

18 березня
Тема. Поняття полікультурності як добросусідства культур. Шляхи розв’язання міжнаціональних, міжконфесійних конфліктів.

Тема ХІІІ

Домашнє завдання. Опрацювати матеріал.

19 березня
Тема. Україна і світ. Місце України в інтеграційних процесах в Європі та у світі.

Тема XIV

Домашнє завдання. Дайте письмову відповідь на питання: "Які основні моральні принципи проголошує релігія?" Висловте своє ставлення до цих принципів.

Тема. Я - член сім’ї, громадянин держави, громадянин планети Земля.

Я

Домашнє завдання. Опрацювати матеріал.

Підсумкова контрольна робота

Підсумкова Людина і Світ I

Відповіді надіслати на roksolana.gedeon@gmail.com