Українська мова

17 березня
Виконайте тестові завдання

19 березня
Тема уроку: Поняття синтаксичної норми.

Домашнє  завдання: опрацювати матеріал, виконати вправу 5.

24 березня
Тема уроку: Складні випадки синтаксичного узгодження
Домашнє завдання: опрацювати матеріал, виконати вправи 2, 7.

26 березня
Тема уроку: Складні випадки синтаксичного керування.

Домашнє завдання: опрацювати матеріал, виконати вправи 3, 5, 7.

2 квітня
Тема уроку: Уживання прийменників.
Домашнє завдання: опрацювати матеріал, виконати вправи 2, 4, 5.

10 квітня
Тема уроку: Варіанти граматичного зв'язку підмета і присудка.
Домашнє завдання:опрацювати матеріал,  законспектувати таблицю на с.77, виконати вправи 5,7.

17 квітня
Тема уроку: Пасивні конструкції.
Домашнє завдання: опрацювати матеріал( законспектувати таблицю на с.81-82, виконати вправи 3, 5.

24 квітня 
Тема уроку: Контрольна робота. Написання формального есе (есе-дослідження) "Читання робить нас кращими"
-написати есе і надіслати на вайбер (0963193354)
-термін здачі есе - 27-28 квітня.

4 травня
Тема уроку: Неповні речення. Односкладні речення.
Домашнє завдання: переглянути відеоурок https://www.youtube.com/watch?v=8qaGuW1tUo
опрацювати матеріал з підручника на с.85-86, виконати вправу 5.

Тема уроку: Порядок слів у реченні.
Домашнє завдання: Перегляд відеоуроку https://www.youtube.com/watch?v=oOVGIB6eUpY
Опрацювати матеріал з підручника на с.91(таблицю переписати), виконати вправу 5.

8 травня
Тема уроку: Просте ускладнене речення.
Домашнє завдання: 
Перегляд відеоуроку https://www.youtube.com/watch?v=zfwsEFlDP8k
Опрацювати матеріал з підручника на с.91, виконати вправу 7(2).

13 травня
Тема уроку: Будова складного речення й логічні помилки в ньому.
Домашнє завдання: переглянути відеоурок  https://zno.osvita.ua/ukrainian/all/1
Опрацювати матеріал з підручника на с.95-96, впр.3
Підручник "Українська мова" Авраменко 11 клас

Тема уроку: Контрольна робота №2. Синтаксична норма.
Написати контрольну роботу і надіслати на вайбер (0963193354)

20 травня
Тема уроку: Стилістичне використання синонімів, антонімів і паронімів.
Домашнє завдання: опрацювати матеріал з підручника на с. 154-155 (визначення вивчити та записати), виконати тести вправи 5.

Тема уроку: Стилістичні особливості слів іншомовного походження.
Домашнє завдання : опрацювати матеріал з підручника на с.159( визначення записати в зошит), виконати вправу 5.

27 травня
Тема уроку: Стилістичне забарвлення лексики. Книжна й розмовна лексика.
Домашнє завдання: опрацювати матерыал з підручника на с.163-164 (визначення законспектувати), виконати вправу 2.

Тема уроку: Стилістична роль неологізмів і застарілої лексики.
Домашнє завдання: опрацювати матеріал з підручника на с.168-169, виконати вправу 5.
Підручник "Українська мова" Авраменко 11 клас https://pidruchnyk.com.ua/1239-ukrainska-mova-11-klas-avramenko.htm

Говоріння. Усний контрольний діалог. Складання діалогу. "Міцні сімейні стосунки як родинна цінність"
Скласти діалог та надіслати на вайбер

3 червня
Тема уроку: Підсумковий урок
Результати записати та надіслати на вайбер