Біологія


16 березня
1. Основні поняття генетики (параграф 27 ст. 104-107. Дати відповідь на запитання 1,3,5)

18 березня
    Д/З: Законспектувати І і ІІ закони Грегора Менделя

19 березня
3. Ди- і полігібридне схрещування

23 березня
    Д/З: Розглянути хромосомну теорію спадковості та записати її основні положення.

26 березня
    Д/З: Опрацювати і скласти конспект

30 березня
6. Організація спадкового матеріалу еукаріотичної клітини та його реалізація. 
    Д/З: §27, ст.104-107. Письмово дати відповідь на питання №1-3 на ст. 107
    
31 березня
7. Каріотип людини та його особливості. 
    Д/З: §34, ст.127-130. Письмово вправа №1-3 на ст. 130

2 квітня
8. Сучасні молекулярно-генетичні методи дослідження спадковості людини 
    Д/З: §34, ст.127-130. Письмово дати відповідь на питання №1-3 на ст. 130

6 квітня
9. Моногенне та полігенне успадкування ознак людини. Позахромосомна спадковість.
    Д/З: §36, ст.133-136. Письмово вправа №1-4 на ст. 136

7 квітня
10. Закономірності мінливості людини (неспадкова і спадкова) мінливість.
    Д/З: §31, ст.116-119. Письмово вправа №1-4 на ст. 119

9 квітня
11. Лабораторна робота №2: "Визначення модифікаційної мінливості". (письмово)
    ІНСТРУКЦІЯ до ЛР на ст. 155

13 квітня
12. Закономірності спадкової мінливості. Мутації та їхні властивості
    Д/З: §31, ст. 118-120. Письмово вправа №5,6,7 на ст. 120

14 квітня
13. Генетичний моніторинг у людських спільнотах. Особливості генофонду у людських спільнотах.
    Д/З: §34, ст. 127-130. Письмово вправа №1-3 на ст. 130

16 квітня
14. Сучасні завдання медичної генетики. Спадкові хвороби та вади людини.
    Д/З: §39, ст. 145-148. Письмово вправа №1-3 на ст. 148

21 квітня
15. Методи діагностики та профілактики спадкових хвороб людини 
    Д/З: §39 ст. 145-148. Письмово вправа №2,5 на ст. 148

23 квітня
16. Медико-генетичне  консультування спадкових захворювань людини
    Д/З: §40 ст. 148-150. Письмово вправа №1,2 на ст. 151

27 квітня
17. Репродукція, як механізм забезпечення безперервності існування видів
    Д/З: §42 ст. 157-159. Письмово дати відповідь на питання №1,2,5 на ст. 159

28 квітня
18. Особливості процесів регенерації організму людини
    Д/З: §44 ст. 162-164. Письмово дати відповідь на питання №1,5 на ст. 165

30 квітня
19. Поняття про онкогенні фактори та онкологічні захворювання. 
    Д/З: §48 ст. 175-177. Письмово дати відповідь на питання №2,3 на ст. 178

4 травня
20. Ріст та розвиток клітин. Фактори, які на них впливають.
    Д/З: §47, ст. 172-175. Письмово відповідь на питання №1,5 на ст. 175

5 травня
21. Статеві клітини
    Д/З: §49, ст. 178-179. Письмово відповідь на питання №3,4 на ст. 180

7 травня
22. Особливості гометогенезу у людини
    Д/З: §49 ст. 178-179. Письмово відповідь на питання №5,6 на ст. 180

15 травня
23. Особливості репродукції у людини у зв’язку з її біологічною сутністю
    Д/З: §50 ст. 180. Письмово вправа №1,2 на ст. 183

22 травня
24. Ембріогенез у людини.
    Д/З: §50 с. 180-182. Виконати лабораторну роботу №4 "Вивчення етапів ембріогенезу" ст. 189-190