Географія

Підручник: С. Кобернік, Р. Коваленко. Географія 10 кл. Рівень стандарту

17 березня
Урок №41. Практична робота №6: Порівняльна характеристика машинобудування США, Канади та Бразилії.

18 березня
Урок №42. Повторення теми "Країни Америки"
        Д/З: §35-42, ст. 163-204

19 березня
Урок №43. Підсумковий контроль знань учнів за темами "Океанія", "Америка".
    Практичні і контрольні роботи записати у конспекти і здати на перевірку після карантину. 

24 березня
Тема: Загальна характеристика Африки
Урок №44. Сучасна політична карта Африки
    План:
1. Особливості економіко-географічного положення Африки. Склад регіону.
2. Форми державного правління і території устрою країн Африки. (мал. 168 ст 218)
3. Типи країн Африки за рівнем економічного розвитку (мал. 169 ст. 219)        
    Д/З: §43, ст. 212-219. Назвати і показати на карті субрегіони Африки

26 березня
Урок №45. Природні умови та ресурси регіону Африка. Населення Африки
    План:
1. Природні умови. Мінеральні ресурси. (мал. 170 ст. 220) 
    Завдання: Проаналізувати карту природніх ресурсів Африки
2. Водні, земельні, лісові, рекреаційні ресурси Африки.
3. Населення. Система розселення. Урбанізаційні процеси (мал. 173 ст 223)
    Завдання: Використавши карту, з’язувати густоту населення та найбільші міста Африки)
    Д/З: §44 ст. 219-224

31 березня
Урок №46. Особливості економіки країн Африки
    План:
1. Особливості сучасного розвитку країн Африки.
2. Первинний і вторинний сектор економіки.
3. Третинний сектор економіки.
4. Особливості участі в міжнародному поділі праці. зв’язки України з країнами Африки.
    Д/З: §45 ст. 224-230. Карти атласу.

2 квітня
Тема: Країни Африки
Урок №47. Характеристика Єгипту
    План:
1. Місце країни у світі та регіоні. Економіко-географічне положення.
2. Природні умови та ресурси країни. Населення.
3. Домінуючі складники економіки Єгипту (мал. 183 ст. 235)
4. Зовнішньо-економічні і міжнародні зв’язки України з Єгиптом.
    Д/З: §46 ст. 231-237

10 квітня
Тема: Країни Африки
Урок №48. Південно-Африканська Республіка (ПАР)
    План:
1. Місце країни в регіоні. Економіко-географічне положення.
2. Працересурсний потенціал та система розселення країни.
3. Особливості структури економіки країни (мал. 191 на ст. 242)
4. Зовнішньо-економічні і міжнародні зв’язки України з ПАР.
    Д/З: §47 ст. 237-246

16 квітня
Урок №49. Підсумковий контроль знань учнів за темами" "Країни Африки" і "Загальна характеристика Африки"
    Практичні і контрольні роботи записати у конспекти і здати на перевірку після карантину. 

23 квітня
Тема: Україна в геополітичному вимірі
Урок №50. Геополітична структура сучасного світу та місце в ній України.
    План:
1. Геополітична структура сучасного світу. (мал. 194 ст. 247)
2. Місце України на сучасній геополітичній карті світу.
3. Основні вектори сучасної української політики.
    Д/З: 48 ст. 247-249, атлас.

30 квітня
Тема: Україна в системі глобальних економічних відносин
Урок №51. Україна в системі глобальних економічних відносин
    План:
1. Міжнародні економічні зв’язки України і зовнішня торгівля товарами. (мал.196 на ст. 250)
2. Науково-технічне співробітництво. Великі ТНК в Ураїні.
3. Європейська економічна інтеграція України.
4. Місце України в системі глобальних економічних відносин.
    Д/З: §49 ст. 250.

7 травня
    Практичні і контрольні роботи записати у конспекти і здати на перевірку після карантину.