Українська література

16 березня
Тема уроку: Автобіографізм новели Ольги Кобилянської "Impromtu phantasie" ("Фантазія-експромт"). Становлення особистості, цілеспрямованої й цілісної натури. Образ ліричної героїні новели-роздуму.
Прочитайте новелу за посиланням https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=5563
Законспектуйте матеріал:

20 березня 
Тема уроку: Образи нових жінок-інтелектуалок: талановитої піаністки Софії,аристократичної Марти, пристрасної і вольової художниці Ганнусі у " Valse melancolique" ("Меланхолійний вальс")
Домашнє завдання: Опрацювавши матеріал про новелу "Меланхолійний вальс", заповніть літературний паспорт цього твору. 

23 березня
Тема уроку: Роль образу мелодії вальсу у відтворенні внутрішнього світу героїнь новели" Valse melancolique" ("Меланхолійний вальс"). Глибокий психологізм твору як новаторство О.Кобилянської.
 
Домашнє завдання: знати зміст твору, виконати завдання 8, виписати з новели цитатні характеристики Ганнусі й Софії.

27 березня
Тема уроку: Життя і творчість Василя Стефаника. Новаторство письменника.
Домашнє завдання: законспектувати життєпис митця, прочитати новелу "Камінний хрест" за посиланням 
https://www.ukrlib.com.ua/styslo/printit.php?tid=3731


1 квітня
Тема: Новела "Камінний хрест" - психологічне розкриття теми еміграції. Історична основа твору. Сюжетно-композиційні особливості новели Василя Стефаника "Камінний хрест". Трагічна подія - композиційний центр новел Стефаника. Драматизм конфлікту, емоційна загостреність зображуваного.

Домашнє завдання: -законспектувати паспорт твору "Камінний хрест";
- переглянути фільм за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=dF8TCnXKaaI;
-дати письмову відповідь:
-Чи актуальна в сучасній Україні проблема, порушена в новелі "Камінний хрест"?

6 квітня
Тема уроку: Камінний хрест - уособлення долі людини. Ідея нерозривної єдності Івана Дідуха з рідною землею. Останній танець Івана Дідуха перед від'їздом із села як символ трагізму прощання з рідним краєм.
Домашнє завдання:- Знати зміст твору, вміти аналізувати окремі епізоди.
                                      - Написати есе на тему "Якими я бачу людей, які емігрували з України колись і сьогодні"(за новелою В. Стефаника "Камінний хрест"
домашні роботи надсилати nataliya2001@meta.ua

8 квітня
Тема уроку: РМ №4. Доля людини в прозових творах Василя Стефаника.
Домашнє завдання: дати розгорнуту відповідь "Доля людини в прозових творах Василя Стефаника.(письмово в робочих зошитах).

10 квітня
Тема уроку: Володимир Винниченко. Життя і творчість, громадська і політична діяльність. Винниченко-художник. Значення літературно-художньої спадщини В.Винниченка.
Домашнє завдання: опрацювати матеріал(законспектувати), читати роман "Сонячна машина" за посиланням 
https://www.ukrlib.com.ua/styslo/printit.php?tid=10453

13 квітня
Тема уроку: Прорзові й драматичні твори В.Винниченка. Перший український науково-фантастичний роман "Сонячна машина", його популярність у 1920-ті роки. Успіх п'єс В.Винниченка на світовій сцені.
Домашнє завдання:законспектувати поданий матеріал, знати зміст роману "Сонячна машина".

14 квітня
Тема уроку: Поєднання в новелі  "Момент" реалістичного змалювання дійсності та філософського підтексту (плинність життя,  щастя людини, мить - частинка вічності тощо). Образ панни (Мусі) - утілення ідеї вічної жіночності, краси. Імпресіонізм новели.
Домашнє завдання: опрацювати матеріал (законспектувати), проч-
итати новелу "Момент" за посиланням 
https://www.ukrlib.com.ua/styslo/printit.php?tid=2936

15 квітня
Тема уроку: Контрольна робота №3. Модерна українська проза.


Домашнє завдання: написати контрольну роботу і відправити на вайбер(0963193354).

Тема уроку: Альманах "З-над хмар і з долин", угруповання "Молода муза" - зв'язок із зарубіжною літературою, "нова" драма на межі століт
Домашнє завдання: опрацювати матеріал (визначення записати в зошит).

17 квітня 
Тема уроку: Життєвий і творчий шлях Лесі Українки. Драматична спадщина. Роль родини, культурного оточення й самоосвіти у формуванні світобачення письменниці.
Домашнє завдання: законспектувати життєпис Лесі Українки, переглянути фільм "Іду до тебе" за посиланням 
https://www.youtube.com/watch?v=Ac5VSae7hyE

21 квітня 
Тема уроку: Збірка поезій "На крилах пісень", її висока оцінка І.Франком. Основні цикли поезій.
Домашнє завдання: опрацювати та  законспектувати поданий матеріал.

22 квітня
Тема уроку: Неоромантизм як основа естетичної позиції Лесі Українки. " Contra spem spero!" як світоглядна декларація сильної, вольової особистості. Символічність, романтичні образи, образотворчий прийом контрасту.
Домашнє завдання: опрацювати поданий матеріал (законспектувати), вивчити напам'ять вірш " Contra spem spero".

Тема уроку: Призначення поета й поезії, мужність ліричної героїні, автобіографічні мотиви ("Слово, чому ти не твердая криця..."). Відданість своїм мріям, наполегливе прагнення до мети ("Мріє, не зрадь"). Зображення повені людських почуттів у вірші "Стояла я і слухала весну..."
Домашнє завдання: прочитати поезії, опрацювати матеріал(законспктувати).

24 квітня
Тема уроку: Драма-феєрія "Лісова пісня". Фольклорно-міфологічна основа. Природа і людина у творі. Неоромантичне ствердження духовної сутності людини, її творчих можливостей.

Домашнє завдання:- прочитати драму-феєрія "Лісова пісня" за 
https://www.ukrlib.com.ua/styslo/printit.php?tid=3769
-законспектувати  матеріал
-переглянути фільм "Лісова пісня"https://www.youtube.com/watch?v=W2ttQkuegb8

27 квітня
Тема уроку: Символічність образів Мавки і дядька Лева - уособлення духовності і краси. Мати Лукаша й Килина -  антиподи головній героїні Мавці. Симбіоз високої духовності і буденного прагматизму в образі Лукаша.
Домашнє завдання: опрацювати матеріал, законспектувати композицію твору, знати зміст драми-феєрії "Лісова пісня".
Перегляд онлайн - уроку https://uroky.com.ua/symvolichnist-obraziv-u-drami-lisova-pisnja/

28 квітня
Тема уроку: Конфлікт між буденним життям і високим пориванням особистості, дійсністю і мрією. Почуття кохання Мавки й Лукаша як розквіт творчих сил людини.
Домашнє завдання: скласти порівняльну характеристику Мавки та Лукаша.

29 квітня
Тема уроку: ПЧ Бесіда за драмою Лесі Укріїнки "Бояриня"
Домашнє завдання: законспектувати поданий матеріал, прочитати драму "Бояриня"
Дати відповідь письмово
1. У чому причина загибелі Оксани?
2. Охарактеризувати образи Оксани та Степана.
3. Доведіть актуальність твору.

Тема уроку: Контрольний твір (есе) за літературною спадщиною Лесі Українки.
Перелік тем для письмової роботи 
1. "Хто не жив посеред бурі, той ціни не знає силі" (життєвий шлях та поезія  Лесі Українки)
2. "Ні! Я  жива! Я буду вічно жити! Я маю в серці те, що не вмирає!" (за драмою-феєрією "Лісова пісня")
3. "Добраніч, сонечко! Ідеш на захід. Ти побачиш Україну - привітай! (за драмою "Бояриня").
Написати твір і надіслати на вайбер (0963193354)
Термін здачі роботи - 08.05

4 травня
Тема уроку: Життя і творчість Миколи Вороного. М.Вороний - ідеолог модернізації української літератури. Естетична програма митця, націленість на модерністські течії в новій літературі. Його творчість - перша декларація ідей і форм символвзму.
Домашнє завдання: опрацювати та законспектувати матеріал. Прослухати пісню" За Україну" на слова М.Вороного https://www.youtube.com/watch?v=XL7ELDwryRM

5 травня
Тема уроку: Єдність краси природи і мистецтва, образотворчі засоби в поезії ("Блакитна Панна"). Узагальнено- ідеалізований жіночий образ як сюжетний центр символістського твору. Мотив самотності людини. Згадка про революцію як данина естетиці доби соціальних перетворень ("Інфанта")
Домашнє завдання: опрацювати матеріал (законспектувати паспорт поезій), вивчити напам'ять  "Блакитна Панна".

6 травня
Темам уроку: Життя і творчість Олександра Олеся/ світоглядні переконання митця. Експресивне висловлювання патріотичних почуттів ( "О слово рідне! Орле скутий!...")
Домашнє завдання: вивчити біографію митця та  законспектувати.

12 травня
Тема уроку: Неоромантичні, символістські тенденції в поезіїт Олександра Олеся ("З журбою радість обнялась..."). "Чари ночі" - перлина інтимної лірики української поезії. Мотив краси кохання й молодості, філософські роздуми про гармонію людини і природи. Музичність, звукова виразність поезій.
Домашнє завдання: опрацювати даний матеріал (законспектувати паспорт творів), перегляд відео про велич Олександра Олеся https://www.youtube.com/watch?v=6wmC0EK7iAo
прослухати пісню "Чари ночі" на слова Олександра Олеся https://www.youtube.com/watch?v=PV3EglPEMJw
Вивчити напам'ять "Чари ночі


13 травня
Тема уроку: Драматичний етюд "По дорозі в казку". Дорога в казку - символ духовних поривань до кращого життя. Маса, гурт людей  і їх провідник, Лідер - сильна особистість. Трагічна суперечливість між мрією, духовністю й жорстокістю.
Домашнє завдання: опрацювати поданий матеріал (законспектувати паспорт твору), прочитати етюд "По дорозі в казку" 
https://www.ukrlib.com.ua/styslo/printit.php?tid=4687

14 травня
Тема уроку: Контрольна робота №4. Образне слово поетичного модернізму.
Дати відповідь на 12 запитань з 24 (варіант відповіді записати ) і надіслати на вайбер (0963193354)
Термін здачі - 18.05

15 травня
Тема уроку: Література рідного краю (поезія Ірини Сеник)
Домашнє  завдання: -переглянути літературний вернісаж присвячений Ірині Сеник
-Підготувати презентацію до творчості Ірини Сеник
-роботи надіслати на вайбер (0963193354)

19 травня
Тема уроку: Література рідного краю (проза Степана Коваліва)
Домашнє завдання: ознайомитись з життєвим та творчим шляхом Степана Коваліва
прочитати на вибір твір С. Коваліва.

21 травня
Тема уроку: Узагальнення та систематизація вивченого
Повторити вивчений матеріал.

22 травня
Тема уроку:  Підсумковий урок