Українська мова

16 березня
 Тема уроку: Зміни приголосних при збігові їх у процесі словотворення

Домашнє завдання: опрацювати поданий матеріал. Виконати вправи 229, 230, 231

17 березня
Тема уроку: Спрощення приголосних

Домашнє завдання: опрацювати поданий матеріал, виконати вправи 232, 237, 238.

18 березня
Тема уроку: Подвоєння та подовження приголосних.
Домашнє завдання: опрацювати поданий матеріал, виконати вправи 247, 255, 256.

23 березня
Тема уроку: Правопис префіксів і суфіксів

Домашнє завдання: опрацювати поданий матеріал, виконати вправи 258, 262, 266.

24 березня
Тема уроку: Уживання великої літери.

Домашнє завдання: опрацювати матеріал, виконати вправи 270, 273, 277(А або Б).

25 березня
Тема уроку: Правила перенесення слів. Графічні скорочення.
Домашнє завдання: опрацювати матеріал, виконати вправи 240,241, 242.

3 квітня
Тема уроку: Написання складних слів разом, окремо.
Домашнє завдання: опрацювати матеріал, виконати вправи 283, 289, 290.

6 квітня
Тема уроку: Написання слів з дефісом.
Опрацювавши матеріал на попередньоу уроці, виконайте тестові завдання письмово.

7 квітня
Тема уроку: Написання слів іншомовного походження. Правило "дев'ятки".
Домашнє завдання: опрацювати матеріал,  виконати вправи 294, 298, 302.

9 квітня
Тема уроку: Складні випадки написання прізвищ.
Домашнє завдання:  підручник "Українська мова" 10 клас, О.В.Заболотний, В.В.Заболотний https://pidruchnyk.com.ua/394-ukrayinska-mova-zabolotniy-10-klas.htmlза .  Опрацювати матеріал на с.130, виконати вправи 312, 313.

10 квітня
Тема уроку: Складні випадки написання географічних назв.
Домашнє завдання: підручник "Українська мова" 10 клас, О.В.Заболотний  https://pidruchnyk.com.ua/394-ukrayinska-mova-zabolotniy-10-klas.html. Опрацювати матеріал на с. 131, виконати вправи 314, 316.

13 квітня
Тема уроку: Розрізнення прислівників і співзвучних сполук. Правила написання їх.
Домашнє завдання: опрацювати матеріал на с.134, 136(записати таблиці в зошит), виконати вправи 322, 329.
Підручник "Українська мова" 10 клас, О.В.Заболотний https://pidruchnyk.com.ua/394-ukrayinska-mova-zabolotniy-10-klas.html


14 квітня
Тема уроку: Написання не,ні з різними частинами мови.
Домашнє завдання: опрацювати матеріал з підручника на с. 137, 138, 139(записати таблиці в зошит), виконати вправи 338, 339.

16 квітня
Тема уроку: Контрольна робота №3 за темою "Орфографічна норма"
Написати контрольну роботу  за посиланням http:////naurok.com.ua/test/orfografichna-norma-4813.html
(тест вміщує 18 запитань)
Результати сфотографувати і відправити на вайбер (0963193354).

17 квітня
Тема уроку: Мофологічна помилка., Іменник. Рід іменників(складні випадки узгодження роду іменниів з іншими частинами мови.
Домашнє завдання: переглянути відо-урок за https://uroky.com.ua/morfologichna-norma-imennyk/
Опрацювати матеріал з підручника на с.143 (законспектувати таблицю), виконати вправу 344.
Підручник "Українська мова" 10 клас, О.В.Заболотний https://pidruchnyk.com.ua/394-ukrayinska-mova-zabolotniy-10-klas.html

21 квітня 
Тема уроку: Паралельні родові форми іменника. Іменники чоловічого та жіночого роду, що означають назви людей за діяльністю.
Домашнє завдання: опрацювати матеріал з підручника на с. 145, 146, виконати вправу 350.
Підручник "Українська мова" 10 клас, О.В.Заболотний https://pidruchnyk.com.ua/394-ukrayinska-mova-zabolotniy-10-klas.html

23 квітня 
Тема уроку: Іменники спільного і подвійного роду. Визначення роду невідмінюваних іменників та абревіатур, правила вживання їх.
Домашнє завдання: опрацювати матеріал з підручника на с. 144, виконати вправи 343,  344.
Перегляд відео-уроку https://www.youtube.com/watch?v=xkTml02LVnk

24 квітня
Тема уроку: Контрольна робота. Написання формального есе (есе-розповідь) "Ще назва є, а річки вже немає(Л.Костенко)"
Написати есе і відправити на вайбер (0963193354).
Термін здачі контрольної роботи - 27 квітня

27 квітня
Тема уроку: Іменники, що мають лише форму однини або множини.
Домашнє завдання: перегляд онлайн-уроку https://uroky.com.ua/chyslo-imennykiv/
опрацювати матеріал з підручника на с.148 (правила законспектувати), виконати вправу  357.

28 квітня
Тема уроку: Складні випадки відмінювання іменників. Закінчення іменників І відміни в орудному відмінку.
Домашнє завдання: перегляд онлайн -уроку https://uroky.com.ua/skladn-vipadki-v-dm-njuvannja-mennik-v/
опрацювати матеріал з підручника на с. 151-152 (таблицю законспектувати), виконати вправу 376.

30 квітня
Тема уроку: Закінчення іменників чоловічого роду ІІ відміни в родовому відмінку.
Домашнє завдання:  перегляд онлайн-уроку https://uroky.com.ua/zakinchennja-imennykiv-cholovichogo-rodu-ii-vidminy-v-rodovomu-vidminku/
опрацювати матеріал з підручника на с.154 (правила законспектувати), виконати вправу 383.

4 травня
Тема уроку: Відмінкові закінчення іменників з конкрктним та абстрактним значенням.
Паралельні закінчення іменників.
Домашнє завдання: опрацювати матеріал з підручника на с.157-158, виконати вправу 398.

5 травня
Тема уроку: Закінчення іменників ІІІ відміни в орудному відмінку.
Домашнє завдання: законспектувати поданий матеріал, виконати вправу 370.

7 травня 
Тема уроку: Словозміна іменників ІV відміни.
Домашнє завдання: опрацювати матеріал з підручника на с.162 (таблицю переписати), виконати вправу 406.

8 травня
Тема уроку: Особливості кличного відмінка. Творення й відмінювання чоловічих та жіночих імен по батькові.
Домашнє завдання: перегляд онлайн-уроків 1. https://uroky.com.ua/osoblyvosti-klychnogo-vidminka/
2. https://uroky.com.ua/tvorennja-j-vidminjuvannja-imen-po-batkovi/
3. опрацювати матеріал з підручника на с.163-164, виконати вправу 411.

12 травня
Тема уроку: Контрольна робота. Написання формального есе (есе-дослідження) "Чи варто довіряти людям?"
Написати есе і надіслати на вайбер (0963193354)

13 травня
Тема уроку: Суперечка як вид комунікації. Різновиди суперечки. 
Домашнє завдання:- опрацювати матеріал з підручника на с.171-173 (виписати визначення);
- виконати тести за посиланням https://naurok.com.ua/test/superechka-yak-vid-komunikaci-363374.html 
результати надіслати на вайбер 

14 травня
Тема уроку: Правила ведення суперечки.
Домашнє завдання: опрацювати матеріал з підручника на с.175(таблицю законспектувати), впр.436.

15 травня
Тема уроку: Аргументи й докази.
Домашнє завдання: опрацювати матеріал на с.176-178, впр.441(варіант на вибір)

19 травня
Тема уроку: Полемічні прийоми.
Домашнє завдання: опрацювати навчальний матеріал з підручника на стор.181-182, впр.446.

20 травня
Тема уроку: Мистецтво відповідати на запитання.
Домашнє завдання: опрацювати матеріал з підручника на стор. 184, виконати вправу451.

21 травня
Тема уроку: Контрольна робота №4 за темою "Морфологічна норма. Практична риторика"
Виконати роботу і надіслати на вайбер (0963193354)

22 травня
Тема уроку: Підсумковий урок.