Електротехніка

16 березня
Урок 1 Елементи електричних кіл
Домашнє завдання:  опрацювати матеріал, письмово в зошиті дати відповіді на запитання:
1. Що таке електрична система?
2. З яких елементів складається електричне коло?
3. Що таке електричний струм, напруга, е.р.с., електричний опір? Як позначаються ці величини?
4. Як позначаються на схемах резистори, конденсатори, котушки індуктивності, джерела енергії? Яке їхнє призначення?
Домашнє завдання:  опрацювати матеріал, письмово в зошиті дати відповіді на запитання:
1. Сформулюйте закон Ома для ділянки кола та для повного кола
2. Сформулюйте закони Кірхгофа
3. Що таке потужність електричного кола?
4. Дайте порівняльну характеристику послідовного і паралельного з’єднання споживачів електричної енергії.
17 березня
Домашнє завдання:  опрацювати матеріал, письмово в зошиті дати відповіді на запитання:
1. Охарактеризуйте магнітні величини (магнітний потік, магнітна індукція, намагнічувальна сила, напруженість магнітного поля, абсолютна магнітна проникність, відносна магнітна проникність, магнітний опір).
2. Як визначають напрям магнітних силових ліній?
3. Які процеси виникають при перемагнічуванні сталевого осердя?
4. Як відбувається перетворення електричної енергії в механічну?
5. Як відбувається перетворення механічної енергії в електричну?
6. Охарактеризуйте явища самоіндукції, індуктивності, взаємоіндукції, вихрових струмів
Домашнє завдання:  опрацювати матеріал, письмово в зошиті дати відповіді на запитання:
1. Що таке період, частота і фазний кут змінного струму?
2. Охарактеризуйте миттєве, максимальне і діюче значення величини змінного струму.
3. Що таке активний, реактивний і повний опір електричного кола змінного струму?
4. Що таке активна, реактивна і повна потужність в електричних колах змінного струму?
5. Як впливає значення cos φ на ефективність використання електричної енергії?
6. Чому обмотка на змінному струмі має має більший опір, ніж на постійному струмі?
Домашнє завдання:  опрацювати матеріал, письмово в зошиті дати відповіді на запитання:
1. Як одержують трифазний струм?
2. Які співвідношення електричних величин (фазна і лінійна напруга; фазний і лінійний струм) будуть при з’єднанні зіркою і трикутником джерел і споживачів електроенергії?
3. Для чого потрібен четвертий нульовий провід у чотирипровідній системі?
Домашнє завдання:  опрацювати матеріал, письмово в зошиті дати відповіді на запитання:
1. Прилади якої системи можна використовувати для вимірювання в електричних колах як постійного так і змінного струму?
2. Вимірювальний механізм якої системи має найпростішу конструкцію?
3. Які переваги мають електромагнітні вимірювальні прилади?
4. Який вимірювальний механізмдоцільно використовувати для вимірювань у широкому діапазоні частот?
19 березня
Домашнє завдання:  опрацювати матеріал, письмово в зошиті дати відповіді на запитання:
1. Що називають трансформатором?
2. За якими ознаками класифікують трансформатори?
3. Яка будова і принцип дії однофазного трансформатора?
4. Як визначається коефіцієнт трансформації?
5. Які величини визначають у режимах холостого ходу і короткого замикання трансформатора?
6. Для чого призначений трифазний трансформатор і яка його будова?
7. Як з’єднують обмотки трифазних трансформаторів?
Домашнє завдання:  опрацювати матеріал, письмово в зошиті дати відповіді на запитання:
1. Порівняйте будову та принцип роботи генератора та двигуна.
2. Яке призначення колектора у генераторі і в двигуні?
3. Що таке оборотність електричних машин?
4. Як впливає реакція якоря на роботу машини постійного струму?
5.  Від чого залежить обертальний момент двигуна?
6. Що розуміють під номінальною потужністю генератора і двигуна постійного струму?
7. Поясніть пуск двигуна паралельного збудження з пусковим реостатом
8. Як змінити напрям обертання двигуна постійного струму?
9. Які втрати енергії мають машини постійного струму?
20 березня
Домашнє завдання:  опрацювати матеріал, письмово в зошиті дати відповіді на запитання:
1. Поясніть процес утворення обертового магнітного поля.
2. Як змінити швидкість і напрям обертання ротора асинхронного двигуна?
3. Які втрати енергії є в асинхронному двигуні?
4. Що називають ковзанням ротора в асинхронного двигуна?
5. Чому синхронний двигун не має початкового пускового моменту?
6. Чому під час пуску асинхронних двигунів з фазним ротором в коло ротора вмикають додатковий опір?
Домашнє завдання:  опрацювати матеріал, письмово в зошиті дати відповіді на запитання:
1. За якими ознаками класифікують електричні апарати?
2. Назвіть основні елементи апаратів ручної дії.
3. Що називається запобіжником та з яких основних елементів він складається?
4. За якими ознаками розрізняють електричні вимикачі?
5. Поясніть будову і принцип дії електромагніту.
6. Поясніть будову і принцип дії електромагнітного пускача
7. Чому виникла потреба у створенні в електричних апаратах дугогасильних пристроїв?
8. Що таке електричне реле і за якими ознаками їх класифікують?
9. Поясніть будову і принцип дії електромагнітного й електронного реле часу