ПЕРЕЛІК ВИРОБІВ ТА ПОСЛУГ,
які можна замовити в ліцеї у відповідності до навчальних планів і програм з професії
«ОПЕРАТОР КОМП’ЮТЕРНОГО НАБОРУ»
 Найменування робіт та послуг  Одиниці вимірюванняЦіна, грн. 
 1.Набір, оформлення і друк текстового документу1 арк. 1,5 
2.Створення копії документа1 арк.0,5
 3.Створення таблиць складного форматування та їх заповнення даними1 арк.
 4.Оформлення таблиць в табличному процесорі 1 арк.
 5.Обчислення даних в табличному процесорі1 функція0,2 
 6.Побудова діаграм та графіків, їх друк1 арк.2,5
 7.Організація баз даних на основі 1 табл.3
 8.Створення та оформлення презентацій 1 слайд
 9.Фотомонтаж  1 фото 10
 10.Кольорова та тонова корекції фотографії 1 фото 10
 11.Створення зразка відбитку круглої печатки, штампу 1 шт. 10
 12.Створеня емблеми  1 шт. 10
 13.Пошук інформації в Інтернет1 шт. 1
 14.Створення і відправлення електронного листа1 шт.  1
 15.Макетування газети 1 арк. 3