4222 «Адміністратор »
За весь період навчання учні отримують рівень кваліфікації: адміністратор.
 
Кваліфіковані робітники цієї професії повинні вміти:
 • забезпечувати роботу з ефективного і культурного обслуговування відвідувачів;
 • створювати для них комфортні умови;
 • здійснювати контроль за збереженням матеріальних цінностей;
 • консультувати відвідувачів з питань наявних послуг;
 • вживати заходів щодо запобігання і ліквідації конфліктних ситуацій;
 • розглядати претензії, пов’язані з незадовільним обслуговуванням відвідувачів, і вживати відповідних організаційно-технічних заходів;
 • здійснювати контроль за раціональним оформленням приміщень, стежити за оновленням і станом реклами у приміщеннях і на будівлі;
 • забезпечувати чистоту і порядок в приміщеннях і на прилеглих до них територіях;
 • контролювати додержання робітниками підприємства, установи, організації трудової і виробничої дисципліни, правил і норм охорони праці, вимог виробничої санітарії і гігієни, протипожежного захисту;
 • інформувати керівництво підприємства, про наявні недоліки в організації обслуговування відвідувачів, вживати заходів щодо їх ліквідації, здійснювати контроль за виконанням працівниками вказівок керівництва підприємства.
 • користуватися технічними засобами оброблення документів;
 • володіти комп’ютерними інформаційними технологіями; технологічними процесами оброблення інформації.

https://photos.app.goo.gl/42fHuVZ2VaBpbyZp2
Навчання учнів проходить в кабінетах спецдисциплін та лабораторії 

під керівництвом висококваліфікованих викладачів спецдисциплін
та майстрів виробничого навчання.
Кабінети:
 • Планування, організації і технології управління персоналом підприємства 
 • Технології комп’ютерної обробки інформації
 • Діловодства
 • Професійної етики та естетики
 • Інформаційних технологій
 • Охорони праці
 • Економіки

Лабораторія:

 • Обслуговування відвідувачів
 • Комп’ютерних технологій