4221 «Агент з організації туризму »
За весь період навчання учні отримують рівень кваліфікації: агент з організації туризму.
 
Кваліфіковані робітники цієї професії повинні вміти:
 • виконувати роботи, пов’язані з реалізацією комплексу туристичних послуг та гостинного обслуговування; 
 • бути представником суб’єкта туристичної діяльності та обслуговування і виступати від його імені; 
 • діяти відповідно до законодавства України  про туризм та інших нормативних актів органів виконавчої влади в цій галузі; 
 • працювати під керівництвом професіонала з туристичної діяльності;
 • вивчати вітчизняний та зарубіжний ринки туристичних послуг та обслуговування, характеристики обертів туристичної індустрії; 
 • робити аналіз змісту, вартості, особливостей послуг гостинності: готелів, музеїв, транспортних підприємств;
 • брати участь у розробці обслуговування на внутрішніх та виїзних (міжнародних) маршрутах;
 • самостійно здійснювати підготовку даних для складання кошторисів турів або екскурсій; 
 • виконувати рекламну діяльність з метою залучення та гостинного обслуговування громадян (оздоровлення, раціональне використання вільного часу, проведення змістовного дозвілля, ознайомлення з історико-культурною спадщиною, природним середовищем); 
 • надавати повну інформацію про обсяг, умови та якість туристичних послуг та забезпечувати екопривабливість туру, що пропонуються суб’єктом туристичної та готельної діяльності;
 • володіти навиками міжособистісного та професійного спілкування, в тому числі запобігати та в межах компетенції вирішувати конфліктні ситуації;
 • самостійно вести облік заявок і договорів на проведення турів або екскурсій і складати відповіді документи звітності; 
 • брати участь в оформленні угод із споживачами туристичних послуг, туристичних ваучерів, путівок, маршрутних книжок, інших документів, що визначають статус туристів і є основою для здійснення туру або екскурсії; 
 • забезпечувати своєчасне придбання проїзних документів для груп туристів, виконувати інші обов’язки, покладені на нього суб’єктом туристичної діяльності;
 • виконувати роботу з посольствами та консульськими відділами для отримання віз; 
 • володіти інформаційними технологіями, офісною технікою.

Навчання учнів проходить в кабінетах спецдисциплін та лабораторії під керівництвом висококваліфікованих викладачів спецдисциплін та майстрів виробничого навчання.
Кабінети:
 • Географії туризму 
 • Технології комп’ютерної обробки інформації
 • Технології туристичного обслуговування та транспортного обслуговування
 • Професійної етики та естетики
 • Інформаційних технологій
 • Охорони праці
 • Економіки

Лабораторія:

 • Обслуговування відвідувачів
 • Комп’ютерних технологій