4112 «Оператор комп’ютерного набору»

За весь період навчання учні отримують рівень кваліфікації: оператор комп’ютерного набору ІІ та І категорій.
 
Кваліфіковані робітники цієї професії повинні вміти:
 • виконувати операції з базами даних на комп’ютерному устаткуванні (введення, опрацювання, накопичення, систематизація та виведення інформації) відповідно до затверджених процедур та інструкцій з використанням периферійного обладнання, систем передавання (приймання) даних; 
 • готувати до роботи устаткування; 
 • працювати в текстовому редакторі з введенням тексту та його редагуванням; 
 • оперувати з файлами, записувати текст на диски або переносити на папір за допомогою друкувальних пристроїв; 
 • виконувати інші операції технологічного процесу опрацювання інформації (приймати і контролювати вхідні дані, готувати, виводити та передавати вихідні тощо); 
 • керувати режимами роботи периферійного обладнання згідно із робочими завданнями (підготовка текстів і графічних документів, розрахунків таблиць, переліків, списків тощо); 
 • своєчасно застосовувати коригувальні дії в разі появи недоліків у роботі устаткування; доповідати відповідальному працівникові про виявлені відхилення від установлених норм функціонування комп’ютерного устаткування; 
 • здійснювати передавання (приймання) інформації по мережах відповідно до вимог програмного забезпечення; 
 • постійно вдосконалювати уміння та навички роботи з клавіатурою. 
 • у разі необхідності виконувати обов’язки секретаря керівника (організації, підприємства, установи), вести діловодство.
 • виконувати роботи в текстовому редакторі з введенням 10-пальцевим методом текстів, які містять спеціальну термінологію, формули, інші абетки тощо.


Навчання учнів проходить в кабінетах спецдисциплін та лабораторії 
під керівництвом висококваліфікованих викладачів спецдисциплін
та майстрів виробничого навчання.
Кабінети:
 • Технології комп’ютерної обробки інформації
 • Діловодства
 • Етики та психології ділових відносин
 • Інформаційних технологій
 • Охорони праці
 • Економіки

Лабораторія:

 • Комп’ютерних технологій